Astra Automatyka > Produkty > Siłowniki do przepustnic > Siłowniki obrotowe RobustLine NM, SM, NKQ BELIMO
Siłowniki obrotowe RobustLine NM, SM, NKQ BELIMO


Tabela doboru produktu
ModelZnamio-nowy moment obrotowyPowierz-chnia przepust-nicy do ok.Zabierak osi – Zacisk uniwer-salnyCzas ruchu – silnik 90°Napięcie znamio-nowe
24 V AC/DC
230 V AC
Zamknij / Otwórz3-punk-toweAnalo-gowe (2..10 V)Styk pomoc-niczy SPDT
NM24P10 Nm2 m210…20 mm150 s24 V
NM24P-S1
NM230P230 V
NM24P-SR1
NM24P-SR24 V
NM230PSR230 V
SM24P20 Nm4 m214…20 mm150 s24 V
SM24P-S1
SM230P230 V
SM230P-S1
SM24P-SR24 V
SM230PSR230 V
NKQ24P-16 Nm1,2 m210…20 mm4 s24 V
NKQ24P-SR
  • Klasa ochrony obudowy: IP66 i IP67
  • Zabezpieczenie przed agresywnymi gazami oraz czynnikami atmosferycznymi
  • Ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym
  • Zakres wilgotności otoczenia: 100% wilgotności względnej
  • Opcjonalnie z ogrzewaniem umożliwiającym pracę przy temperaturach otoczenia do -40°C (modele NM230P.. / SM230P..)
Zapytaj o produkt

Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat naszych produktów?X