Astra Automatyka > Produkty > Siłowniki > Siłowniki do zaworów > Siłowniki liniowe do zaworów strefowych VA-7060 JOHNSON CONTROLS
Siłowniki liniowe do zaworów strefowych VA-7060 JOHNSON CONTROLS

Siłowniki VA-706x Johnson Controls realizują sterowanie proporcjonalne w zastosowaniach HVAC. Kompaktowa budowa tych siłowników sprawia, że nadają się one do instalacji w ograniczonych przestrzeniach,...

Siłowniki VA-706x Johnson Controls realizują sterowanie proporcjonalne w zastosowaniach HVAC. Kompaktowa budowa tych siłowników sprawia, że nadają się one do instalacji w ograniczonych przestrzeniach, jak np. klimakonwektory.
Siłowniki VA-706x są przeznaczone do montażu na zaworach strefowych Johnson Controls z serii VG4000, VG5000 oraz V5000.


Tabela doboru produktu
Model Napięcie
zasilania
(50/60 Hz)
Typ
sterowania
Siła Skok Ustawienie
fabryczne
Klasa
ochrony
Pobór mocy
Praca
ciągła
Rozruch
VA-7060-21 24 VAC lub
24 VDC
pro-
porcjonalne
125 N 4,5 mm o działaniu wprost
(przy zasilaniu trzpień
siłownika jest wysuwany)
IP 44 3W 6W

(230mA)max.

VA-7067-21
Siłowniki liniowe do zaworów strefowych VA-7060 JOHNSON CONTROLSSiłowniki liniowe do zaworów strefowych VA-7060 JOHNSON CONTROLS
  • 24 VAC/DC
  • Sterowanie proporcjonalne lub WŁ./WYŁ.
  • Konfigurowalny do pracy wprost i odwrotnej
  • Gwintowana nakrętka montażowa (M28 x 1,5 dla VG5000 lub M30 x 1,5 dla V5000)
  • Kabel montowany fabrycznie 2 m
Parametr Wartość
Napięcie zasilania (50/60Hz) 24VAC lub 24VDC
Typ sterowania proporcjonalne
Siła 125N
Skok 4,5mm
Ustawienia fabryczne o działaniu wprost (przy zasilaniu trzpień siłownika jest wysuwany)
Klasa ochrony IP44
Poór mocy - praca ciągła 3 W
Pobór mocy - rozruch 6 W (230 mA) max.