Astra Automatyka > Produkty > Siłowniki > Siłowniki do przepustnic > Siłowniki obrotowe z kablem połączeniowym CM, LM, NM, SM i GM BELIMO
Siłowniki obrotowe z kablem połączeniowym CM, LM, NM, SM i GM BELIMO

Serie CM, LM, NM, SM oraz GM marki Belimo to rodzina siłowników do przepustnic powietrza bez funkcji bezpieczeństwa. Przeznaczone są do użycia w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W skład se...

Serie CM, LM, NM, SM oraz GM marki Belimo to rodzina siłowników do przepustnic powietrza bez funkcji bezpieczeństwa. Przeznaczone są do użycia w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W skład serii wchodzą siłowniki obrotowe z kablem połączeniowym. Siłowniki wyposażone są w obudowę IEC/EN o klasie ochrony IP54 lub opcjonalnie IP66 (dla typu CM).
 
 


Tabela doboru produktu
Model Znamio-nowy moment obrotowy Powierz-chnia przepust-nicy (do około) Zabierak
osi – Zacisk uniwer-salny
Czas ruchu – silnik 90° Napięcie znamio-nowe 24 V AC/DC
230 V AC
Zamknij / Otwórz 3-punk-towe Analo-gowe (2…10 V) Styk pomoc-niczy
CM24-L 2 Nm 0,4 m2 6…12,7 mm 75 s 24 V
CM24-R
CM230-L 230 V
CM230-R
CM24-SR-L 24 V
CM24-SR-R
LM24A 5 Nm 1 m2 6…20 mm 150 s 24 V
LM24A-S 1
LM230A 230 V
LM230A-S 1
LM24A-SR 24 V
LM230ASR 230 V
NM24A 10 Nm 2 m2 8…26,7 mm 150 s 24 V
NM24A-S 1
NM230A 230 V
NM24A-SR 1
NM24A-SR 24 V
NM230ASR 230 V
SM24A 20 Nm 4 m2 10…20 mm 150 s 24 V
SM24A-S 1
SM230A 230 V
SM230A-S 1
SM24A-SR 24 V
SM230ASR 230 V
GM24A 40 Nm 8 m2 12…26,7 mm 150 s 24 V
GM230A 230 V
GM24A-SR 24 V
Siłowniki obrotowe z kablem połączeniowym CM, LM, NM, SM i GM BELIMO
  • Znamionowy moment obrotowy: od 5 Nm do 40 Nm
  • Czas ruchu – silnik 90°:  75 – 150 sekund
  • Napięcie znamionowe: 24V AC/DC lub 230V AC
    • zamknij otwórz
    • 3-punktowe
    • analogowe (2…10V)
  • Styk pomocniczy SPDT w modelach LM, NM i SM
Zapytaj o produkt