Astra Automatyka > Produkty > Siłowniki > Siłowniki do zaworów > Siłownik regulacyjny do zaworu grzejnikowego SSA955 SIEMENS
Siłownik regulacyjny do zaworu grzejnikowego SSA955 SIEMENS

Siłownik sterowany radiowo do zaworów grzejnikowych
Łączność radiowa oparta na standardzie KNX (868 MHz, dwukierunkowa)
Zasilanie bateryjne z dostępnych w handlu baterii 1,5 V (zabezpieczenie przed za...

Siłownik sterowany radiowo do zaworów grzejnikowych
Łączność radiowa oparta na standardzie KNX (868 MHz, dwukierunkowa)
Zasilanie bateryjne z dostępnych w handlu baterii 1,5 V (zabezpieczenie przed zamienioną polaryzacją)
Mały pobór mocy
Tryb cichej pracy (do zastosowania np. w sypialniach)
Skok nominalny 2,5 mm
Siła pozycjonowania zaworu 110 N
Automatyczna identyfikacja skoku zaworu
Możliwość równoległego podłączenia kilku siłowników
Wbudowany czujnik temperatury
Do montażu bezpośredniego za pomocą nakrętki łączącej (bez narzędzi)
Sterowanie ręczneSiłownik SSA955 może być stosowany z następującymi typami zaworów grzejnikowych
produkowanymi przez firmę Siemens:Model
Rodzaj zaworu
KVS [m3/h]
Ciśnienie nominalne


VDN, VEN, VUN
Zawory grzejnikowe
0,25…1,41
PN10


VD, CLC
Zawory grzejnikowe
1,9…2,6


VPD, VPE
Zawory Mini-Kombi
0,02…0,48


VD, VE, VU
Zawory grzejnikowe
0,25…3,4


2T/A
Zawory grzejnikowe
1,25…2,5Siłownik może też współpracować z wybranymi zaworami innych marek:

Honeywell MNG
Cazzaniga
Heimeier
TA
Finimetall
Oventrop M30x1,5 (od roku 2001)
Junkers

W tym celu należy użyć do montażu siłownika odpowiednich adapterów:Adapter
Do zaworów:
Adapter
Do zaworów:


AV51
Beulco M30x1 mm
AV51
Herz


AV51
Comap
AV51
Oventrop (M30x1,0)


AV51
Danfoss RA-N (RA2000)
AV51
Vaillant


AV51
Danfoss RAVL
AV51
TA


AV51
Danfoss RAV
AV51
Markaryd


AV51
Giacomini
AV100-MLG
Siemens RADIAGYR 


Tabela doboru produktu
Model Opis
SSA955 Siłownik regulacyjny do zaworu grzejnikowego
 • Siłownik SSA955 przeznaczony jest do integracji z systemem Synco living.
 • Może być stosowany w instalacjach grzewczych do sterowania zaworami grzejnikowymi produkcji Siemens lub zaworami innych producentów.
 • W jednym pomieszczeniu można stosować kilka siłowników regulacyjnych zaworów grzejnikowych.
 • Siłownik SSA955 reguluje temperaturę w pomieszczeniu na podstawie danych odebranych z centralki mieszkaniowej.
 • Gdy w jednym pomieszczeniu stosowanych jest kilka siłowników SSA955, pierwszy siłownik SSA955 przypisany do pomieszczenia działa jako regulator wiodący. Pozostałe siłowniki SSA955 sterowane są z regulatora wiodącego poprzez centralkę mieszkaniową.
  Do uzyskania informacji o regulatorze wiodącym można użyć przycisk wielofunkcyjny. Działanie siłownika SSA955 jako regulator wiodący sygnalizowane jest wielofunkcyjną diodą LED.
 • W celu zarejestrowania siłownia SSA955 w centralce mieszkaniowej i zintegrowania z systemem komunikacji radiowej, musi zostać nawiązane połączenie z centralką. Proces nawiązania połączenia jest uruchamiany po naciśnięciu przycisku wielofunkcyjnego i sygnalizowany wielofunkcyjną diodą LED.
 • Po każdorazowym nawiązaniu połączenia lub wymianie baterii, siłownik SSA955 automatycznie
  uruchamia proces kalibracji. Zapewnia optymalnie dopasowanie siłownika SSA955 do odpowiedniego zaworu grzejnikowego. Siłownik SSA955 informuje centralkę mieszkaniową gdy kalibracja nie może być zrealizowana. Jeśli skok zaworu spadnie poniżej wartości minimalnej lub gdy do siłownika nie jest podłączony żaden zawór, to siłownik wygeneruje komunikatu błędu. Po pomyślnym zakończeniu kalibracji, siłownik SSA955 automatycznie przejdzie do trybu regulacji.
 • Gdy siłownik SSA955 stosowany jest w pomieszczeniach takich jak np. sypialnie, gdzie wymaga się szczególnie cichej pracy, centralka mieszkaniowa może przełączyć siłownik SSA955 w tryb cichej pracy.
 • Tryb pracy letniej włączany jest przez centralkę mieszkaniową. Gdy siłownik SSA955 otrzyma polecenie przejścia na tryb pracy letniej, zawór grzejnikowy zostanie otwarty lub zamknięty, zależnie od położenia wymuszonego z centralki mieszkaniowej.
 • Funkcja odkamieniania jest włączana przez centralkę mieszkaniową zgodnie z harmonogramem. Gdy siłownik SSA955 otrzyma sygnał wykonania tej funkcji, całkowicie otworzy zawór grzejnikowy, po czym całkowicie go zamknie. Zapobiega to zakleszczaniu się zaworu. Po zakończeniu funkcji odkamieniania, siłownik przywróci poprzednie położenie zaworu.
 • Przycisk wielofunkcyjny może być użyty do uzyskania informacji o stanie baterii oraz o tym, czy siłownik pełni funkcję regulatora wiodącego. Stan baterii i realizowanie funkcji regulatora wiodącego sygnalizowane są wielofunkcyjną diodą LED.
 • Miejsce montażu powinno być tak dobrane, aby wbudowany czujnik temperatury możliwie jak najdokładniej mierzył temperaturę w pomieszczeniu. Siłownik SSA955 nie powinien być instalowany we wnękach, na półkach, ani w miejscach zasłoniętych drzwiami lub zasłonami. Na pomiar temperatury czujnikiem wbudowanym w siłownik nie powinno wpływać bezpośrednie promieniowanie słoneczne, ani inne źródła ciepła czy chłodu. Podczas montażu siłownika SSA955 upewnić się, czy jest dostatecznie dużo wolnej przestrzeni potrzebnej do wymiany baterii, naciśnięcia przycisku wielofunkcyjnego i obserwacji wskazań wielofunkcyjnej diody LED.
Zapytaj o produkt