Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Inne czujniki i sygnalizatory > Regulator kotła i stref grzewczych RVA63.242/101 SIEMENS
Regulator kotła i stref grzewczych RVA63.242/101 SIEMENS

Regulator kotła i stref grzewczych ALBATROS RVA63.242 marki SIEMENS to regulator przeznaczony do sterowania instalacji kotłowych wyposażonych w następujące elementy:

1-, 2-stopniowy lub modulowany pa...

Regulator kotła i stref grzewczych ALBATROS RVA63.242 marki SIEMENS to regulator przeznaczony do sterowania instalacji kotłowych wyposażonych w następujące elementy:

1-, 2-stopniowy lub modulowany palnik
zasobnik ciepłej wody użytkowej z regulacją poprzez pompę ładującą lub zawór sterowany 2-położeniowo
3-stawnie sterowany zawór mieszający i pompę strefy grzewczej
elementy wykonawcze sterowane poprzez wielofunkcyjne wyjścia przekaźnikowe

Rodzina urządzeń RVA… obejmuje kilka rodzajów regulatorów umożliwiających sterowanie różnymi instalacjami. Regulatory te komunikują się między sobą. Poprzez ich połączenie możliwa jest regulacja większych systemów grzewczych obejmujących kaskadę kotłów oraz strefy grzewcze.Regulator kotła i stref grzewczych RVA63.242/101 SIEMENS to wielofunkcyjne urządzenie, za pomocą którego można sterować oraz regulować większe systemy grzewcze podzielone na strefy. Urządzenie znajduje zastosowanie w wielu branżach. Regulator jest wydajnym narzędziem, które przyczyni się do znacznej poprawy produktywności codziennej pracy instalacji. Jego użycie z pewnością przyczyni się do zauważalnych pozytywnych zmian, będąc inwestycją, która szybko się zwróci.
Regulatory wykorzystywane są przede wszystkim podczas produkcji kotłów. Znajdują zastosowanie również w budynkach mieszkalnych i użytkowych z własnym źródłem ciepła czy instalacją cieplną zdalaczynną. Stosowane są też z powodzeniem w instalacjach centralnego ogrzewania z grzejnikami, konwektorami, ogrzewaniem podłogowym, sufitowym i promiennikowym.
Siemens to marka, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązań technologicznych. To symbol jakości, której można zaufać. Decydując się na wybór produktów tego koncernu klient zyskuje pewność, że instaluje produkty wykonane z najlepszych materiałów, posiadające wszelkie niezbędne certyfikaty. Nasz sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowane przez nas produkty miały możliwie jak najszerszy zakres funkcjonalności i pochodziły jedynie z zaufanych źródeł. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i służymy pomocą w razie jakichkolwiek pytań.


Tabela doboru produktu

AKCESORIA

Model Symbol Opis
AGS63.242 PL2:AGS63.242 Zapasowy komplet wtyczek przełączeniowych
AGS.RVA PL2:AGS.RVA Obudowa do montażu naściennego (bez zestawu wtyczek)

STREFY GRZEWCZE:

 • temperatury zasilania strefy grzewczej z zaworem mieszającym i(lub) pompą strefową prowadzona:
  • pogodowo
  • pogodowo z wpływem czujnika temperatury w pomieszczeniu
 • 2 oddzielnie sterowane strefy grzewcze (1 zawór mieszający z lub bez pompy strefy grzewczej lub 2 pompowe strefy grzewcze)
 • szybkie obniżenie i podwyższenie temperatury po okresach komfortu i obniżenia
 • automatyczne wyłączenie ogrzewania
 • automatyczne rozpoczęcie / zakończenie sezonu grzewczego
 • zdalne sterowanie poprzez czujnik pomieszczeniowy z nastawą cyfrową lub analogową
 • uwzględnienie dynamiki budynku
 • automatyczne dopasowanie wykresu regulacyjnego do budynku i zapotrzebowania ciepła (przy podłączonym czujniku pomieszczeniowym)
 • nastawialne podwyższenie temperatury kotła ponad temperaturę zasilania strefy grzewczej
 • suszenie jastrychu

ŹRÓDŁO CIEPŁA:

 • 1- lub 2-stopniowy palnik
 • modulowany palnik
 • jednostka sterująca kotła BMU
 • podniesienie temperatury powrotu kotła poprzez pompę lub zawór mieszający
 • ładowanie zbiornika buforowego poprzez kocioł
 • ładowanie zbiornika buforowego poprzez kolektor słoneczny
 • pompa główna w różnych zastosowaniach
 • zastosowanie w kaskadach kotłów jako regulator podrzędny
 • wyłączenie źródła ciepła poprzez wejście

FUNKCJE OCHRONNE

 • odciążenie kotła przy rozruchu
 • wybieg pompy po wyłączeniu palnika
 • nastawialne ograniczenie minimalne i maksymalne temperatury kotła
 • ochrona palnika przed zbyt częstymi włączeniami poprzez minimalny czas pracy palnika
 • zabezpieczenie przeciwzamarzeniowe budynku, instalacji grzewczej, instalacji ciepłej wody i kotła
 • ochrona pompy i zaworów mieszających poprzez okresowe załączanie
 • nastawialne minimalne i maksymalne ograniczenia temperatury zasilania strefy grzewczej
 • zabezpieczenie przed przegrzaniem pompowej strefy grzewczej

OBSŁUGA

 • 2 tygodniowe programy pracy instalacji centralnego ogrzewania
  • tygodniowy program dla 1 strefy grzewczej
  • tygodniowy program dla 2 strefy grzewczej lub pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej
 • oddzielny program tygodniowy dla ciepłej wody
 • nastawa temperatury w pomieszczeniu reprezentatywnym jednym pokrętłem dla obydwóch stref
 • przycisk pracy automatycznej
 • włącznik kominiarski
 • przycisk ręcznej obsługi
 • test czujników i wyjść przekaźnikowych
 • łatwy wybór trybu pracy poprzez przyciski
 • złącze serwisowe do lokalnego wprowadzenia parametrów i rejestracji danych

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

 • regulacja poprzez sterowanie pompą ładującą lub zaworem przełączającym sterowanym 2-położeniowo
 • wybór 1 lub 2 czujników temperatury na zasobniku
 • możliwość wprowadzenia wartości zadanej temperatury ciepłej wody w okresie obniżenia
 • możliwość wyboru programu czasowego dla ciepłej wody
 • funkcja legionella – cotygodniowy przegrzew zasobnika
 • wybór priorytetu ciepłej wody użytkowej
 • nastawialne podwyższenie wartości zadanej temperatury kotła ponad temperaturę zadaną ciepłej wody użytkowej
 • wybór współpracy z czujnikiem temperatury lub termostatem
 • zabezpieczenie przed rozładowaniem zasobnika
 • ładowanie zasobnika przez kolektor słoneczny
 • sterowanie pompą cyrkulacyjną ciepłej wody

WSPÓŁPRACA Z INNYMI REGULATORAMI

 • komunikacja z innymi regulatorami RVA… poprzez Local-Process-Bus (LPB)
 • komunikacja PPS (czujniki pomieszczeniowe, jednostka sterująca kotła BMU)
 • możliwość rozbudowy systemu do 40 stref grzewczych (z centralnym zasilaniem systemu)
 • możliwość zdalnego nadzoru
 • sygnalizacja błędów ze wskazaniem (lokalnie, przez LPB i PPS)
 • sygnał o zapotrzebowaniu ciepła od obcego regulatora poprzez wejście H
 • sygnał o zapotrzebowaniu ciepła od obcego regulatora poprzez sygnał 0…10 V
 • podłączenie urządzenia serwisowe

REJESTRACJA

 • liczba godzin pracy 1-go i 2-go stopnia palnika
 • liczba startów 1-go i 2-go stopnia palnika
 • temperatury spalin
 • typów (schematów instalacji)