Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Czujniki temperatury > Podwójny zanurzeniowy czujnik termostatyczny TIB100 ESBE
Podwójny zanurzeniowy czujnik termostatyczny TIB100 ESBE

Czujnik TIB100 ESBE to połączenie ogranicznika temperatury bezpieczeństwa (STB) i regulatora temperatury (TR), składające się z czujników temperatury podłączonych do przełączników.


Tabela doboru produktu
Model Numer katalogowy Kieszeń zanurzeniowa [mm] Przyłącze
TIB121 86902100 100 G ½”

Podwójny zanurzeniowy czujnik termostatyczny TIB100 firmy ESBE to połączenie termostatu typu STB i ON/OFF
wyposażone w kieszeń zanurzeniową, przeznaczone do automatycznej regulacji temperatury i pełnienia roli zabezpieczenia na wypadek niekontrolowanego wzrostu temperatury w urządzeniach grzewczych.
Urządzenie przeznaczone jest do regulacji temperatury wody w urządzeniu grzewczym poprzez TR (zasada działania ON/OFF), który jest wyposażony w pokrętło do łatwego dostosowywania temperatury. STB to termostat bezpieczeństwa, który wyłącza urządzenie grzewcze, kiedy następuje niekontrolowany wzrost temperatury – wymagany jest reset ręczny.

Termostat TR posiada pokrętło służące do nastawiania temperatury w zakresie 0–90°C. Kontrola wł./wył. urządzeń
grzewczych jest zapewniona zgodnie z ustawieniem temperatury.
Temperatura jest mierzona przez czujnik i kiedy zostaje osiągnięta ustawiona wartość, przełącznik zostaje zwolniony i urządzenie podłączone do termostatu zostaje wyłączone. Funkcja STB to funkcja zabezpieczająca z ustawieniem fabrycznym 110°C (dostępny zakres ustawień 90–110°C). Jeśli nastąpi niekontrolowany wzrost temperatury, przełącznik zostaje zwolniony i urządzenie podłączone do termostatu zostaje wyłączone, w takim przypadku konieczny jest ręczny reset.

Właściwości podwójnego zanurzeniowego czujnika termostatycznego TIB100 ESBE:

  • Dwa w jednym – ogranicznik temperatury bezpieczeństwa i regulator temperatury
  • Możliwy do nastawienia na ograniczniku bezpieczeństwa zakres temperatury: 90-110°C
  • Możliwy do nastawienia na regulatorze temperatury zakres temperatury: 0-90°C