Astra Automatyka > Produkty > Zawory > Zawory zwrotne VCA100 ESBE
Zawory zwrotne VCA100 ESBE

Zawory zwrotne z serii VCA100 ESBE to zaworZawory zwrotne ESBE zapewniają minimalną stratę ciśnieniai niskie ciśnienie otwarcia.y zwrotne do użytku wewnętrznego w rurach, zaprojektowane z myślą o jak...

Zawory zwrotne z serii VCA100 ESBE to zaworZawory zwrotne ESBE zapewniają minimalną stratę ciśnieniai niskie ciśnienie otwarcia.y zwrotne do użytku wewnętrznego w rurach, zaprojektowane z myślą o jak najmniejszym spadku ciśnienia w połączeniu z niskim ciśnieniem otwarcia.


Tabela doboru produktu
Model Numer katalogowy DN Ciśnienie otwarcia ↑ [kPa] Ciśnienie otwarcia → [kPa] Ciśnienie otwarcia ↓ [kPa]
VCA100 36500100 15 4 3,8 3,5
VCA100 36500400 20 2,5 2,3 2

Zawory zwrotne VCA100 ESBE zapewniają minimalną stratę ciśnienia i niskie ciśnienie otwarcia. Urządzenia te zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić małe spadki ciśnienia w instalacji i otwierały się przy małym ciśnieniu otwarcia. Sposób montażu dowolny z tym, że najmniejsze ciśnienie otwarcia jest przy montażu pionowym tak, by kierunek przepływu był z góry na dół.
Zawór przeznaczony jest do montażu wewnątrz rur o średnicach 15 x 1 lub 22 x 1 mm

Maksymalna dozwolona zawartość glikolu zapobiegającego zamarzaniu i środków pochłaniających tlen wynosi 50%.
Fakt ten należy uwzględnić podczas doboru zaworu.
Dodatek 30 – 50% glikolu powoduje zmniejszenie maksymalnej wydajności zaworu o 30- 40%. Wpływ mniejszego stężenia glikolu można pominąć.

Właściwości zaworów zwrotnych VCA100 ESBE:

  • Najniższy możliwy spadek ciśnienia
  • Niskie ciśnienie otwarcia