Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Czujniki temperatury > Zadajniki pomieszczeniowe WRF06 INC Thermokon
Zadajniki pomieszczeniowe WRF06 INC Thermokon

Zadajniki pomieszczeniowe WRF06 INC Thermokon to podtynkowe regulatory pokojowe z interfejsem dla RS485 Modbus lub KNX. Urządzenia te służą do regulacji wartości zadanej i wyzwalania funkcji trybu ECO...

Zadajniki pomieszczeniowe WRF06 INC Thermokon to podtynkowe regulatory pokojowe z interfejsem dla RS485 Modbus lub KNX. Urządzenia te służą do regulacji wartości zadanej i wyzwalania funkcji trybu ECO w urządzeniu nadrzędnym.


Tabela doboru produktu
Model Numer katalogowy Rodzaj czujnika
WRF06 TD DI4 RS485 Modbus Gira E2 pure white matt, LED green 696487 Zadajnik pomieszczeniowy, temperatura –  RS485 Modbus
WRF06 TD DI4 LON Gira E2 pure white matt, LED green 696555 Zadajnik pomieszczeniowy, temperatura –  LON FT
WRF06 TD AO2V LON Gira E2 pure white matt, LED green 696531 Zadajnik pomieszczeniowy, temperatura –  LON FT, 0..10 V
WRF06 INC temp RS485 Modbus Merten M-Smart polar white brilliant 698214 Zadajnik pomieszczeniowy, temperatura –  RS485 Modbus
WRF06 INC temp_rH KNX pure white matt 781527 Zadajnik pomieszczeniowy, temperatura, wilgotność – KNX (TP), 0..5 V, 0..10 V, 4..20 mA, Switch contact
WRF06 INC temp_rH KNX pure white brilliant 781503 Zadajnik pomieszczeniowy, temperatura, wilgotność – KNX (TP), 0..5 V, 0..10 V, 4..20 mA, Switch contact
WRF06 INC temp_rH KNX aluminium 781534 Zadajnik pomieszczeniowy, temperatura, wilgotność – KNX (TP), 0..5 V, 0..10 V, 4..20 mA, Switch contact
WRF06 INC temp_rH KNX Jung aluminium 781541 Zadajnik pomieszczeniowy, temperatura, wilgotność – KNX (TP), 0..5 V, 0..10 V, 4..20 mA, Switch contact
WRF06 INC temp_rH KNX anthracite 781558 Zadajnik pomieszczeniowy, temperatura, wilgotność – KNX (TP), 0..5 V, 0..10 V, 4..20 mA, Switch contact

Zadajniki pomieszczeniowe WRF06 INC Thermokon zostały wyposażone w enkoder centralny, który służy jako pokrętło i przycisk. Wartość zadaną można zmienić w zależności od potrzeb, obracając enkoder we wcześniej określonym zakresie. Aktualny stan jest wizualizowany przez diody LED. Naciśnięcie enkodera uruchamia funkcję trybu ECO lub obecność.