Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Termostaty > Termostat pomieszczeniowy RCC20 SIEMENS
Termostat pomieszczeniowy RCC20 SIEMENS

Pomieszczeniowy regulator temperatury RCC20 marki SIEMENS przeznaczony jest do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych z nagrzewnicą elektryczną.
Typowe zastosowanie:

Regulacja temperatury w poje...

Pomieszczeniowy regulator temperatury RCC20 marki SIEMENS przeznaczony jest do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych z nagrzewnicą elektryczną.
Typowe zastosowanie:

Regulacja temperatury w pojedynczych pomieszczeniach ogrzewanych lub chłodzonych
2-rurowymi klimakonwektorami wentylatorowymi z nagrzewnicą elektryczną
Otwieranie i zamykanie zaworu
Sterowanie nagrzewnicą elektryczną
Sterowanie wentylatorem 3-biegowymRegulatory współpracują z:

Czujnikami temperatury QAH11.1
Czujnikami pomieszczeniowymi QAA32
Zestawem montażowym czujnika QAH11.1 – ARG86.3
Siłownikiem elektrycznym 2-stawnym SFA21
Siłownikiem termicznym (do zaworów grzejnikowych) STA21
Siłownikiem termicznym (do zaworów o skoku 2,5 mm) STP21

Urządzenie złożone jest z dwóch części:

Obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego, w której znajdują się układy elektroniczne,
elementy obsługowe i wbudowany pomieszczeniowy czujnik temperatury
Podstawy montażowej
Obudowę regulatora mocuje się na postawie montażowej. Zaciski podłączeniowe znajdują
się w podstawie, a przełączniki DIP w tylnej części obudowy.


Tabela doboru produktu

Do regulatorów producent proponuje następujące akcesoria:

 • Płyta montażowa 120 x 120 mm do puszek podłączeniowych 4“ x 4“ – ARG70
 • Płyta montażowa 96 x 120 mm do puszek podłączeniowych 2“ x 4“ – ARG70.1
 • Płyta montażowa 112 x 130 mm do okablowania natynkowego – ARG70.2

Właściwości:

 • Wyjścia dla 2-stawnego siłownika zaworu i nagrzewnicy elektrycznej
 • Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego
 • Regulacja prowadzona zależnie od temperatury powietrza w pomieszczeniu lub powietrza obiegowego
 • Automatyczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie
 • Tryby pracy: normalny, energooszczędny i zabezpieczenie przed zamarzaniem lub WYŁ
 • Wejście do zdalnego przełączania trybu pracy
 • Wybierane parametry regulacji
 • Napięcie zasilania 230 V AC

Funkcje:

Regulator dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu za pomocą wbudowanego czujnika lub zewnętrznego czujnika temperatury w pomieszczeniu (QAA32) lub zewnętrznego czujnika temperatury powietrza obiegowego (QAH11.1), jeśli jest stosowany, i utrzymuje wartość zadaną temperatury poprzez wysyłanie sygnałów sterujących do 2-stawnego siłownika zaworu. Histereza przełączania może wynosić 1 lub 4 K w trybie ogrzewania i 0,5 lub 2 K w trybie chłodzenia.

 • STEROWANIE WENTYLATOREM: Bieg wentylatora wybierany jest poprzez wyjście sterujące Q1, Q2 lub Q3.
  Jeśli aktywna jest funkcja „Sterowanie wentylatorem zależne od temperatury” (wybierana przełącznikiem DIP nr 1), to wentylator jest załączany i wyłączany w zależności od temperatury, tzn. wraz z zaworem.
  Wentylator jest wyłączany po:

  • opuszczeniu sekwencji ogrzewania lub chłodzenia, pod warunkiem, że aktywna jest funkcja „Sterowanie wentylatorem zależne od temperatury”, lub
  • ręcznym przełączeniu w stan czuwania , pod warunkiem, że instalacja nie wymaga uruchomienia trybu zabezpieczenia przed zamarzaniem, lub
  • załączeniu styku zewnętrznego przełącznika do przełączania trybu pracy, pod warunkiem, że instalacja nie wymaga uruchomienia trybu energooszczędnego lub zabezpieczenia przed zamarzaniem, lub
  • wyłączeniu zasilania regulatora.
   Aby uniknąć przegrzania nagrzewnicy elektrycznej lub zapobiec zadziałaniu zabezpieczenia termicznego, po wyłączeniu nagrzewnicy wentylator będzie dalej pracował przez 30 sekund. W tym czasie będzie migać dioda wentylatora.
   W przypadku awarii, RCC20 nie może stanowić zabezpieczenia nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem. Z tego powodu nagrzewnica elektryczna musi być wyposażona w indywidualne urządzenie zabezpieczające (zabezpieczenie przeciążeniowe, tzw. termik).
 • TRYB OGRZEWANIA I TRYB CHŁODZENIA:
  • ZAŁ: Sygnał OTWÓRZ wysyłany jest do zaworu ogrzewania lub chłodzenia z wyjścia sterującego Y11 regulatora, gdy:
   1. Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest mniejsza (ogrzewanie) lub większa
   (chłodzenie) od wartości zadanej powiększonej o połowę histerezy przełączania,
   oraz
   2. Zawór był całkowicie zamknięty dłużej niż przez 1 minutę.
  • WYŁ: Sygnał ZAMKNIJ wysyłany jest do zaworu ogrzewania lub chłodzenia z wyjścia sterującego Y11 regulatora, gdy:
   1. Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest większa (ogrzewanie) lub mniejsza
   (chłodzenie) od wartości zadanej pomniejszonej o połowę histerezy przełączania,
   oraz
   2. Zawór był całkowicie otwarty dłużej niż przez 1 minutę.
   Uwaga: Na wyjściu sterującym Y12 dostępny jest sygnał odwrotny względem sygnału
   na wyjściu Y11, można go użyć do sterowania zaworów normalnie otwartych.
 • TRYB POWIETRZA OBIEGOWEGO: RCC20 może prowadzić regulację zależnie od zmierzonej temperatury w pomieszczeniu lub zależnie od temperatury powietrza obiegowego klimakonwektora. Przełączanie jest automatyczne, jeżeli podłączony jest czujnik temperatury QAH11.1.
 • AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE: Temperatura wody, mierzona czujnikiem przełączającym (QAH11.1 + ARG86.3), wykorzystywana jest przez regulator do przełączania z ogrzewania na chłodzenie lub na odwrót. Gdy temperatura wody wynosi powyżej 28 °C, regulator przełącza się w tryb ogrzewania, a gdy poniżej 16 °C w tryb chłodzenia. Jeśli po włączeniu regulatora temperatura wody mieści się w zakresie pomiędzy dwoma punktami przełączania, to regulator rozpoczyna pracę w trybie ogrzewania. Odczyt pomiaru temperatury wody odbywa się z częstotliwością co 1 minutę.
 • OKRESOWE PRZESTEROWANIE ZAWORÓW: Zadaniem czujnika przełączającego jest zapoczątkowanie zmiany z trybu ogrzewania na tryb chłodzenie nawet, gdy zawory 2-drogowe są zamknięte przez dłuższy okres czasu. Działanie tej funkcji polega na otwieraniu zamkniętych zaworów na 1 minutę z częstotliwością co 2 godziny w okresach wyłączenia. (Uwaga: funkcja ta jest nieskuteczna, jeśli stosowane są siłowniki termiczne).
 • STEROWANIE NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ, SEKWENCJA OGRZEWANIA: Poza sterowaniem ogrzewaniem wodnym, regulator steruje nagrzewnicą elektryczną, do której wysyłany jest sygnał WŁĄCZ z wyjścia sterującego Y21 regulatora, gdy:
  1. Zmierzona wartość temperatury w pomieszczeniu wynosi x ≤ w − wD − ½ SDH, i
  2. Nagrzewnica elektryczna wyłączona była przez co najmniej 1 minutę.
  Sygnał WYŁĄCZ dla nagrzewnicy elektrycznej jest wysyłany, gdy:
  1. Zmierzona wartość temperatury w pomieszczeniu wynosi x ≥ w − wD + ½ SDH, i
  2. Nagrzewnica elektryczna włączona była przez co najmniej 1 minutę.
  Jeśli wybrane są dwie sekwencje ogrzewania, to obydwa wyjścia nie mogą być załączone równocześnie. Wyjścia te muszą być załączane oddzielnie, w odstępach co najmniej 1 minutowych. W przypadku zmiany wartości zadanej, dwie nagrzewnice mogą równocześnie się wyłączyć.
 • STEROWANIE NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ, SEKWENCJA CHŁODZENIA: Do takiego działania, przełącznik DIL nr 8 musi być ustawiony w pozycji ZAŁ (nastawa fabryczna). Do nagrzewnicy elektrycznej wysyłany jest sygnał WŁĄCZ z wyjścia sterującego Y21, gdy:
  1. Zmierzona wartość temperatury w pomieszczeniu jest w zakresie połowy różnicy przełączania poniżej ustawionej wartości zadanej, oraz
  2. Nagrzewnica elektryczna wyłączona była przez co najmniej 1 minutę.
  Sygnał WYŁĄCZ dla nagrzewnicy elektrycznej jest wysyłany, gdy:
  1. Zmierzona wartość temperatury w pomieszczeniu jest w zakresie połowy różnicy przełączania powyżej ustawionej wartości zadanej, oraz
  2. Nagrzewnica elektryczna włączona była przez co najmniej 1 minutę.
 • OSZCZĘDZANIE ENERGII: Wartość zadana temperatury w pomieszczeniu może być ograniczona ze skokiem co 1 K za pomocą ograniczników minimum i maksimum. W ten sposób można ograniczyć zakres nastaw wartości zadanej.
Zapytaj o produkt