Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Czujniki temperatury > Termostat pomieszczeniowy RCC30 SIEMENS
Termostat pomieszczeniowy RCC30 SIEMENS

Termostat pomieszczeniowy RCC30 SIEMENS to proste w obsłudze urządzenie, wykorzystywane w różnego rodzaju pomieszczeniach w celu regulowania panującej w nich temperatury. Regulator pozwala w prosty sp...

Termostat pomieszczeniowy RCC30 SIEMENS to proste w obsłudze urządzenie, wykorzystywane w różnego rodzaju pomieszczeniach w celu regulowania panującej w nich temperatury. Regulator pozwala w prosty sposób uzyskać dokładnie taki poziom ciepła, jakiego oczekujemy w danym momencie.


Tabela doboru produktu
Model Opis
RCC30 Termostat pomieszczeniowy, 230 V AC, 8..30 °C, klimakonwektory 4-rurowe, wyjście 2-stawne, ogrzewanie i chłodzenie, przełącznik prędkości wentylatora 3-biegowego, wejście dla czujnika QAA32 lub QAH11.1, zewnętrzne przełączanie trybu pracy

Termostat pomieszczeniowy RCC30 SIEMENS stosowany jest przede wszystkim w pojedynczych pomieszczeniach ogrzewanych lub chłodzonych 4-rurowymi klimakonwektorami wentylatorowymi. Ponadto z powodzeniem można go użyć w celu otwierania i zamykania zaworu oraz sterowania wentylatorem 3-biegowym. Termostat pomieszczeniowy RCC30 SIEMENS może być stosowany z czujnikami temperatury QAH11.1 i QAA32, jak również siłowniami SFA21, STA21 oraz STP21 dostępnymi w ofercie Siemens.

Termostat RCC30 SIEMENS to gwarancja wielu lat bezawaryjnej pracy

Termostat pomieszczeniowy RCC30 SIEMENS złożony jest z obudowy z tworzywa sztucznego oraz podstawy montażowej. Do jego produkcji zostały użyte najwyższej jakości komponenty. Co więcej, produkt posiada wszelkie niezbędne certyfikaty które gwarantują jego długą, bezawaryjną pracę. Wszystko to sprawia, że grono zadowolonych użytkowników tego modelu cały czas rośnie. W celu zapewnienia jak najbardziej wiarygodnych wyników regulator powinien być zamontowany około 150 cm nad podłogą, w miejscu oddalonym od źródeł ciepła czy chłodu. Warto również wspomnieć, że termostat pomieszczeniowy RCC30 SIEMENS jest w stanie działać w trzech trybach pracy (praca normalna, zabezpieczenie przed zamarzaniem oraz oszczędzanie energii), co sprawia, że z łatwością wpisze się w potrzeby każdej instalacji.

Typowe zastosowanie:

 • Regulacja temperatury w pojedynczych pomieszczeniach ogrzewanych lub chłodzonych 4-rurowymi klimakonwektorami wentylatorowymi
 • Do otwierania i zamykania zaworu
 • Do sterowania wentylatora 3-biegowego

Właściwości:

 • Wyjścia dla 2-stawnych siłowników zaworów
 • Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego
 • Regulacja prowadzona zależnie od temperatury powietrza w pomieszczeniu lub powietrza obiegowego
 • Tryby pracy: normalny, energooszczędny i zabezpieczenie przed zamarzaniem lub WYŁ
 • Wejście do zdalnego przełączania trybu pracy
 • Wybierane parametry regulacji
 • Napięcie zasilania 230 V AC

Funkcje:

Regulator dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu za pomocą wbudowanego czujnika lub zewnętrznego czujnika temperatury w pomieszczeniu (QAA32) lub zewnętrznego czujnika temperatury powietrza obiegowego (QAH11.1), jeśli jest stosowany, i utrzymuje wartość zadaną temperatury poprzez wysyłanie sygnałów sterujących do 2-stawnego siłownika zaworu. Histereza przełączania jest nastawiana i może wynosić 1 lub 4 K w trybie ogrzewania i 0,5 lub 2 K w trybie chłodzenia.

 • STEROWANIE WENTYLATOREM: Bieg wentylatora wybierany jest poprzez wyjście sterujące Q1, Q2 lub Q3. Jeśli aktywna jest funkcja „Sterowanie wentylatorem zależne od temperatury” (wybierana przełącznikiem DIP nr 1), to wentylator jest załączany i wyłączany w zależności od temperatury, tzn. wraz z zaworem.
  Wentylator jest wyłączany po:

  • opuszczeniu sekwencji ogrzewania lub chłodzenia, pod warunkiem, że aktywna jest
   funkcja „Sterowanie wentylatorem zależne od temperatury”, lub
  • ręcznym przełączeniu w stan czuwania , pod warunkiem, że instalacja nie wymaga
   uruchomienia trybu zabezpieczenia przed zamarzaniem, lub
  • załączeniu styku zewnętrznego przełącznika do przełączania trybu pracy, pod warunkiem,
   że instalacja nie wymaga uruchomienia trybu energooszczędnego lub zabezpieczenia
   przed zamarzaniem, lub
  • wyłączeniu zasilania regulatora.
 • TRYB OGRZEWANIA
  • ZAŁ.: Sygnał OTWÓRZ wysyłany jest do zaworu ogrzewania z wyjścia sterującego Y11 regulatora, gdy:
   1. Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest mniejsza od wartości zadanej powiększonej
   o połowę histerezy przełączania, oraz
   2. Zawór ogrzewania był całkowicie zamknięty dłużej niż przez 1 minutę.
  • WYŁ: Sygnał ZAMKNIJ wysyłany jest do zaworu ogrzewania z wyjścia sterującego Y11 regulatora, gdy:
   1. Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest większa od wartości zadanej pomniejszonej
   o połowę histerezy przełączania, oraz
   2. Zawór ogrzewania był całkowicie otwarty dłużej niż przez 1 minutę.
 • TRYB CHŁODZENIA:
  • ZAŁ: Sygnał OTWÓRZ wysyłany jest do zaworu chłodzenia z wyjścia sterującego Y21 regulatora, gdy:
   1. Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest większa od wartości zadanej powiększonej
   o połowę histerezy przełączania i strefę nieczułości (x ≥ w + xdz + ½ SDC),
   oraz
   2. Zawór chłodzenia był całkowicie zamknięty dłużej niż przez 1 minutę.
  • WYŁ.: Sygnał ZAMKNIJ wysyłany jest do zaworu chłodzenia z wyjścia sterującego Y21 regulatora, gdy:
   1. Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest mniejsza od wartości zadanej pomniejszonej
   o połowę histerezy przełączania i powiększonej o strefę nieczułości (x > w + xdz – ½ SDC), oraz
   2. Zawór chłodzenia był całkowicie otwarty dłużej niż przez 1 minutę.
 • TEMPERATURA POWIETRZA OBIEGOWEGO: RCC30 może prowadzić regulację zależnie od zmierzonej temperatury w pomieszczeniu lub zależnie od temperatury powietrza obiegowego klimakonwektora. Przełączanie jest automatyczne, jeżeli podłączony jest czujnik temperatury QAH11.1.
 • OSZCZĘDZANIE ENERGII: Wartość zadana temperatury w pomieszczeniu może być ograniczona ze skokiem co 1 K za pomocą ograniczników minimum i maksimum. W ten sposób można ograniczyć zakres nastaw wartości zadanej.

Regulator RCC30 SIEMENS współpracuje z:

 • Czujnikami temperatury QAH11.1
 • Czujnikami pomieszczeniowymi QAA32
 • Siłownikami elektryczny 2-stawny SFA21… N4863
 • Siłownikami termicznymi do zaworów grzejnikowych STA21
 • Siłownikami termicznymi do zaworów o skoku 2,5 mm STP21