Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Termostaty > Termostat pomieszczeniowy RCC30 SIEMENS
Termostat pomieszczeniowy RCC30 SIEMENS
 

Termostat pomieszczeniowy RCC30 SIEMENS to proste w obsłudze urządzenie, wykorzystywane w różnego rodzaju pomieszczeniach w celu regulowania panującej w nich temperatury. Regulator pozwala w prosty sposób uzyskać dokładnie taki poziom ciepła, jakiego oczekujemy w danym momencie. Stosowany jest przede wszystkim w pojedynczych pomieszczeniach ogrzewanych lub chłodzonych 4-rurowymi klimakonwektorami wentylatorowymi. Ponadto z powodzeniem można go użyć w celu otwierania i zamykania zaworu oraz sterowania wentylatorem 3-biegowym. Termostat pomieszczeniowy RCC30 SIEMENS może być stosowany z czujnikami temperatury QAH11.1 i QAA32, jak również siłowniami SFA21, STA21 oraz STP21 dostępnymi w ofercie Siemens.

CZYTAJ WIĘCEJ +

Właściwości:

 • Wyjścia dla 2-stawnych siłowników zaworów
 • Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego
 • Regulacja prowadzona zależnie od temperatury powietrza w pomieszczeniu lub powietrza obiegowego
 • Tryby pracy: normalny, energooszczędny i zabezpieczenie przed zamarzaniem lub WYŁ
 • Wejście do zdalnego przełączania trybu pracy
 • Wybierane parametry regulacji
 • Napięcie zasilania 230 V AC

Funkcje:

Regulator dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu za pomocą wbudowanego czujnika lub zewnętrznego czujnika temperatury w pomieszczeniu (QAA32) lub zewnętrznego czujnika temperatury powietrza obiegowego (QAH11.1), jeśli jest stosowany, i utrzymuje wartość zadaną temperatury poprzez wysyłanie sygnałów sterujących do 2-stawnego siłownika zaworu. Histereza przełączania jest nastawiana i może wynosić 1 lub 4 K w trybie ogrzewania i 0,5 lub 2 K w trybie chłodzenia.

 • STEROWANIE WENTYLATOREM: Bieg wentylatora wybierany jest poprzez wyjście sterujące Q1, Q2 lub Q3. Jeśli aktywna jest funkcja „Sterowanie wentylatorem zależne od temperatury” (wybierana przełącznikiem DIP nr 1), to wentylator jest załączany i wyłączany w zależności od temperatury, tzn. wraz z zaworem.
  Wentylator jest wyłączany po:

  • opuszczeniu sekwencji ogrzewania lub chłodzenia, pod warunkiem, że aktywna jest
   funkcja „Sterowanie wentylatorem zależne od temperatury”, lub
  • ręcznym przełączeniu w stan czuwania , pod warunkiem, że instalacja nie wymaga
   uruchomienia trybu zabezpieczenia przed zamarzaniem, lub
  • załączeniu styku zewnętrznego przełącznika do przełączania trybu pracy, pod warunkiem,
   że instalacja nie wymaga uruchomienia trybu energooszczędnego lub zabezpieczenia
   przed zamarzaniem, lub
  • wyłączeniu zasilania regulatora.
 • TRYB OGRZEWANIA
  • ZAŁ.: Sygnał OTWÓRZ wysyłany jest do zaworu ogrzewania z wyjścia sterującego Y11 regulatora, gdy:
   1. Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest mniejsza od wartości zadanej powiększonej
   o połowę histerezy przełączania, oraz
   2. Zawór ogrzewania był całkowicie zamknięty dłużej niż przez 1 minutę.
  • WYŁ: Sygnał ZAMKNIJ wysyłany jest do zaworu ogrzewania z wyjścia sterującego Y11 regulatora, gdy:
   1. Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest większa od wartości zadanej pomniejszonej
   o połowę histerezy przełączania, oraz
   2. Zawór ogrzewania był całkowicie otwarty dłużej niż przez 1 minutę.
 • TRYB CHŁODZENIA:
  • ZAŁ: Sygnał OTWÓRZ wysyłany jest do zaworu chłodzenia z wyjścia sterującego Y21 regulatora, gdy:
   1. Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest większa od wartości zadanej powiększonej
   o połowę histerezy przełączania i strefę nieczułości (x ≥ w + xdz + ½ SDC),
   oraz
   2. Zawór chłodzenia był całkowicie zamknięty dłużej niż przez 1 minutę.
  • WYŁ.: Sygnał ZAMKNIJ wysyłany jest do zaworu chłodzenia z wyjścia sterującego Y21 regulatora, gdy:
   1. Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest mniejsza od wartości zadanej pomniejszonej
   o połowę histerezy przełączania i powiększonej o strefę nieczułości (x > w + xdz – ½ SDC), oraz
   2. Zawór chłodzenia był całkowicie otwarty dłużej niż przez 1 minutę.
 • TEMPERATURA POWIETRZA OBIEGOWEGO: RCC30 może prowadzić regulację zależnie od zmierzonej temperatury w pomieszczeniu lub zależnie od temperatury powietrza obiegowego klimakonwektora. Przełączanie jest automatyczne, jeżeli podłączony jest czujnik temperatury QAH11.1.
 • OSZCZĘDZANIE ENERGII: Wartość zadana temperatury w pomieszczeniu może być ograniczona ze skokiem co 1 K za pomocą ograniczników minimum i maksimum. W ten sposób można ograniczyć zakres nastaw wartości zadanej.

Regulator współpracuje z:

 • Czujnikami temperatury QAH11.1
 • Czujnikami pomieszczeniowymi QAA32
 • Siłownikami elektryczny 2-stawny SFA21… N4863
 • Siłownikami termicznymi do zaworów grzejnikowych STA21
 • Siłownikami termicznymi do zaworów o skoku 2,5 mm STP21
Zapytaj o produkt

*Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe.