Astra Automatyka > Produkty > Szafy klimatyzacji precyzyjnej YC-R YORK
Szafy klimatyzacji precyzyjnej YC-R YORK

Klimatyzatory serii YC-R marki YORK zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ich wymiary odpowiadały stojakom teleinformatycznym. W skład serii wchodzą modele do montażu z czołowym i bocznym nawiewem...

Klimatyzatory serii YC-R marki YORK zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ich wymiary odpowiadały stojakom teleinformatycznym. W skład serii wchodzą modele do montażu z czołowym i bocznym nawiewem powietrza.


Tabela doboru produktu

YC-HRA: klimatyzatory z rozprężaniem bezpośrednim (skraplacze chłodzone powietrzem lub wodą oraz poziomy nawiew powietrza

Modele YC-HRA 231 YC-HRA 361
Wydajność chłodnicza 21,9 35,1
Jawna wydajność chłodnicza 21,8 33,9

YC-HRU: klimatyzatory z wymiennikiem na wodę lodową i poziomym nawiewem powietrza

Modele YC-HRU 20 YC-HRU 40
Wydajność chłodnicza (kW) 24,1 24,1
Jawna wydajność (kW) 36 36

W projektach klimatyzacyjnych przeznaczonych do stosowania w dużych centrach danych, obniżenie zużycia energii ma coraz większe znaczenie. Dlatego też następujące rozwiązania przyjęły się jako standardowe na całym świecie:

  • stojaki serwerowe ustawiane są coraz częściej w zabudowie „gorących i zimnych korytarzy”
  • obecnie dozwolona temperatura robocza powietrza dla gorącego korytarza wynosi maksymalnie 30-35 stopni C, a dla zimnego 20-25 stopni przy bardzo niskiej wilgotności (nigdy poniżej 30%). W konsekwencji również temperatura wody osiągać może najwyżej 20-28 stopni przy czym stosowanie systemu free-cooling zapewnia optymalne wyniki
  • obecnie wydajność serwerów wciąż wzrasta przy stopniowej redukcji ich rozmiaru. Oznacza to możliwość umieszczenia większej liczby jednostek serwerowych na pojedynczym stojaku, dzięki czemu niektóre stojaki pozostają puste i mogą zostać usunięte. Jednocześnie ma miejsce większe rozpaszanie ciepła i wymagane jest podniesienie wydajności klimatyzatorów.
  • Serwery pracują bez przerwy, aczkolwiek w nocy ze zredukowaną mocą. W związku z tym zasadniczą kwestią w instalacji klimatyzacyjnej jest skuteczne modulowanie wydajności chłodniczej oraz jej zaprojektowanie w sposób zapewniający minimalne zużycie energii i jak najmniejsze oddziaływanie na środowisko.
Zapytaj o produkt