Astra Automatyka > Produkty > Sterowniki klimakonwektorów i VAV > Sterownik programowalny IQL11 TREND
Sterownik programowalny IQL11 TREND

IQL11+ marki Trend to sterownik urządzeń klimatyzacyjnych, przeznaczony do pracy w sieci LonWorks (Lon). Może się on komunikować z innymi sterownikami IQL oraz urządzeniami zgodnymi z LonMark za pośre...

IQL11+ marki Trend to sterownik urządzeń klimatyzacyjnych, przeznaczony do pracy w sieci LonWorks (Lon). Może się on komunikować z innymi sterownikami IQL oraz urządzeniami zgodnymi z LonMark za pośrednictwem magistrali Lon, oraz z sieciowymi urządzeniami systemu IQ poprzez moduł komunikacyjny LINC lub 3XTEND/EINC L.


Sterownik programowalny IQL11 TREND

Sterownik IQL11 TREND posiada jedno wyjście przekaźnikowe (standardowo do włączania/wyłączania wentylatora), i 4 wyjścia triakowe (standardowo wykorzystywane do sterowania zaworami lub przepustnicami). Posiada również 2 wejścia dla elementów o zmiennej rezystancji, z których jedno jest standardowo wykorzystywane do termistorowego czujnika temperatury. Sterownik ten posiada także jedno wejście cyfrowe monitorujące przycisk ręczny lub styk alarmu, może ono zostać również wykorzystane do podłączenia wyświetlacza pomieszczeniowego.

Parametr Wartość
Sieć LON
Al 2
Dl 1
DO 1
Triak 4
Uwagi wejście analogowe: tylko termistorowe