Astra Automatyka > Produkty > Siłowniki > Siłowniki do zaworów > Siłowniki elektrohydrauliczne SKD SIEMENS
Siłowniki elektrohydrauliczne SKD SIEMENS

Siłowniki serii SKD Siemens przeznaczone są do sterowania zaworami przelotowymi i trójdrogowymi typu VVF, VVG, VXF oraz VXG o skoku 20 mm stosowanymi jako zawory regulacyjne lub zawory odcinające. Wyk...

Siłowniki serii SKD Siemens przeznaczone są do sterowania zaworami przelotowymi i trójdrogowymi typu VVF, VVG, VXF oraz VXG o skoku 20 mm stosowanymi jako zawory regulacyjne lub zawory odcinające. Wykorzystywane są na ogół w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.


Tabela doboru produktu
Model Napięcie zasilające Sygnał sterujący Sprężyna powrotna Czas przebiegu
Funkcja Czas Otwieranie Zamykanie
SKD32.50 230 V AC 3-stawny 120 s 120 s
SKD32.51 tak 8 sekund
SKD32.21 30 s 10 s
SKD82.50 24 V AC 120 s 120 s
SKD82.50U
SKD82.51 tak 8 sekund
SKD82.51U *
SKD62 0…10 V DC,4…20 mA, lub 0…1000 Ω tak 15 sekund 30 s 15 s
SKD62U*
SKD60
SKD60U *
SKD62UA * tak 15 sekund

* Wersje z zatwierdzeniem UL

Do siłowników serii SKD Siemens jest możliwość zamówienia następujących akcesoriów:

Model Opis Do siłownika
ASC1.6 Przełącznik pomocniczy SKD6
ASC9.3 Podwójny przełącznik pomocniczy SKD32
SKD82
ASZ7.3 Potencjometr 1000 Ω
ASZ7.31 Potencjometr 135 Ω
ASZ7.32 Potencjometr 200 Ω
ASZ6.6 Podgrzewacz trzpienia 24 V AC SKD
ASK50 Dźwignia rewersji skoku

Siłowniki elektrohydrauliczne SKD SIEMENS charakteryzuje krótki czas przebiegu. Urządzenia są zabezpieczone przed przeciążeniem za pomocą wyłączników krańcowych. Obudowa i obejma mocująca do zaworów zostały wykonane jako ciśnieniowy odlew z aluminium. Na specjalne zamówienie istnieje możliwość zakupu przełącznika pomocniczego i potencjometra. Siłowniki posiadają możliwość sterowania ręcznego.

  • SKD32 – napięcie zasilające 230 V AC, sygnał sterujący 3-stawny
  • SKD82 – napięcie zasilające 24 V AC, sygnał sterujący 3-stawny
  • SKD6 – napięcie zasilające 24 V AC, sygnał sterujący 0…10 V DC, 4…20 mA lub 0…1000 W
  • SKD6 – wybór charakterystyki, sygnał zwrotny położenia, kalibracja skoku, diodowy wskaźnik stanu pracy, sterowanie nadrzędne
  • SKD62UA – wybór kierunku działania, regulacja ograniczenia skoku, sterowanie sekwencyjne z nastawianym punktem początkowym i zakresem roboczym, możliwość współpracy z QAF21 i QAF61

Siłowniki serii SKD SIEMENS można montować bezpośrednio na zaworach, bez konieczności wykonywania żadnych nastaw. Ich siła nominalna wynosi 1000 N.
W skład serii wchodzą modele z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna powrotna) lub bez.
Siłowniki wyposażone są w pokrętło sterowania ręcznego oraz wskaźnik położenia.
Dodatkowe funkcje siłowników realizowane są przy pomocy przełączników pomocniczych, potencjometru, podgrzewacza trzpienia i dźwigni mechanicznej rewersji skoku.

Siłowniki SKD32.51, SKD32.21, SKD82.51U i SKD62 Siemens wyposażone są w funkcję bezpieczeństwa i posiadają solenoidalny zawór zwrotny, który otwiera się po zaniku sygnału sterującego lub napięcia zasilającego. Sprężyna powrotna powoduje ustawienie siłownika w położeniu «0%» skoku i zamknięcie zaworu.