Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Czujniki temperatury > Regulatory RDF301, RDF301.50 i RDF600KN SIEMENS
Regulatory RDF301, RDF301.50 i RDF600KN SIEMENS

Pomieszczeniowe regulatory temperatury RDF301, RDF301.50 i RDF600KN SIEMENS to urządzenia z komunikacją KNX. Przeznaczone są do montażu podtynkowego. Regulatory te mogą być stosowane do klimakonwekt...

Pomieszczeniowe regulatory temperatury RDF301, RDF301.50 i RDF600KN SIEMENS to urządzenia z komunikacją KNX. Przeznaczone są do montażu podtynkowego. Regulatory te mogą być stosowane do klimakonwektorów 2-rurowych, klimakonwektorów 2-rurowych z nagrzewnicą elektryczną oraz do klimakonwektorów 4-rurowych. Doskonale sprawdzą się również we współpracy ze sprężarkami w urządzeniach z bezpośrednim odparowaniem (DX).


Tabela doboru produktu
Model Napięcie zasilania Wyjścia sterujące Rodzaj puszki przyłącze-niowej
3-stawne on/off 0…10 V DC Grypy przełczajce KNX
RDF301 230 V AC + + prostokątna
RDF301.50 + + + prostokątna
RDF600KN + + okrągła

 

Model Symbol urządzenia Opis
RDF600KN S55770-T293 230 V AC, 5..40 °C, klimakonwektory 2- lub 4-rurowe, sprężarki, nagrzewnica elektryczna, wyjścia sterujące do wyboru 2-stawne lub 3-stawne (maks. 1), wyjście sterujące do wentylatora 1- lub 3-biegowego, 3 tryby pracy, przełączanie ogrzewanie / chłodzenie, 2 wejścia np. dla czujnika wyniesionego (QAA32, QAH11.1, QXA..), zewnętrzne przełączanie trybu pracy, wybierane parametry instalacji i regulacji, do montażu w puszkach przyłączeniowych okrągłych o średnicy 60 mm, komunikacja KNX
RDF600KN/VB S55770-T430 Jak RDF600KN – kolor czarny
RDF600KN/S S55770-T400 230 V AC, 5..40 °C, klimakonwektory 2- lub 4-rurowe, sprężarki, nagrzewnica elektryczna, wyjścia sterujące do wyboru 2-stawne lub 3-stawne (maks. 1), wyjście sterujące do wentylatora 1- lub 3-biegowego, 3 tryby pracy, przełączanie ogrzewanie / chłodzenie, 2 wejścia np. dla czujnika wyniesionego (QAA32, QAH11.1, QXA..), zewnętrzne przełączanie trybu pracy, wybierane parametry instalacji i regulacji, do montażu w puszkach przyłączeniowych okrągłych o średnicy 60 mm, przyciski do sterowania oświetleniem i żaluzjami poprzez KNX

 

Właściwości regulatorów RDF301, RDF301.50 i RDF600KN SIEMENS:

 • Komunikacja z wykorzystaniem magistrali danych KNX (tryb S i tryb LTE)
 • Podświetlany wyświetlacz
 • Regulacja 2P / PI / P
 • Wyjścia sterowania ON/OFF, PWM lub 3-stawnego
 • Wyjścia sterowania wentylatorem 3- lub 1-biegowym
 • 2 wielofunkcyjne wejścia dla styku karty magnetycznej, wyniesionego czujnika temperatury, itp…
 • Tryby pracy: Komfort, Ekonomiczny i Ochrona
 • Automatyczne lub ręczne sterowanie prędkości pracy wentylatora
 • Automatyczne lub ręczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie
 • Ograniczenie minimalnej i maksymalnej wartoci zadanej temperatury w pomieszczeniu
 • Regulacja zależna od temperatury powietrza w pomieszczeniu lub powietrza powrotnego
 • Ustawiane parametry uruchomienia i regulacji
 • Uruchomienie za pomocą programu Synco ACS700, pakietu ETS lub lokalnego interfejsu HMI regulatora
 • Integracja w systemie Synco
 • Integracja w systemie DESIGO i Apogee, z wykorzystaniem adresowania grupowego (ETS) lub adresowania indywidualnego
 • Integracja do systemu urządzeń trzecich, z wykorzystaniem adresowania grupowego (ETS)
 • Napięcie zasilania 230 V AC
 • Model RDF301.50 został dodatkowo wyposażony w cztery przyciski do sterowania aktorami KNX, z wykorzystaniem trybu S magistrali KNX (funkcje: przełączanie, przyciemnianie, sterowanie aluzjami, 8-bitowa scena)
 • Dwa rodzaje montażu: model RDF600KN Siemens przeznaczony jest do montażu w standardowej okrągłej puszce przyłączeniowej o minimalnej średnicy 60 mm oraz minimalnej głębokości 40 mm. Z kolei model RDF301 Siemens przeznaczony jest do montażu w prostokątnej puszce przyłączeniowej o rozstawie otworów mocujących 60,3 mm

Przeznaczanie regulatorów RDF301, RDF301.50 i RDF600KN SIEMENS:

 • Zdalna regulacja temperatury (grzanie lub chłodzenie) w poszczególnych pomieszczeniach lub strefach za pomocą:
  • Klimakonwektorów 2-rurowych
  • Klimakonwektorów 2-rurowych z nagrzewnicą elektryczną
  • Klimakonwektorów 4-rurowych
  • Sprężarek w urządzeniach z bezpośrednim odparowaniem (DX)
  • Sprarek w urządzeniach z bezpośrednim odparowaniem (DX) z nagrzewnicą elektryczną
 • Regulator RDF301… / RDF600KN Siemens steruje:
  • Jednym wentylatorem 1- lub 3- biegowym
  • Jednym lub dwoma siłownikami zaworów ze sterowaniem ON/OFF
  • Jednym siłownikiem zaworu ze sterowaniem ON/OFF i jedną jednostopniową nagrzewnicą elektryczną
  • Jednym 3-stawnym siłownikiem zaworu
  • Jedną jednostopniową sprężarką w urządzeniu z bezpośrednim odparowaniem (DX) lub jedn jednostopniową sprężarką w urządzeniu z bezpośrednim odparowaniem z nagrzewnicą elektryczną
 • Jest wykorzystywany w systemach:
  • Ogrzewania lub chłodzenia
  • Automatycznego przełączania ogrzewanie / chłodzenie
  • Ręcznego przełączania ogrzewanie / chłodzenie
  • Systemach z trybem ogrzewania i chłodzenia (np. systemach 4-rurowych)
 • Pomieszczeniowy regulator temperatury jest dostarczany wraz z ustalonym zestawem aplikacji. Odpowiednia aplikacja jest wybierana i uaktywniana w trakcie uruchamiania; w tym celu wykorzystywane s nastpujce narzdzia:
  • Program Synco ACS
  • Pakiet ETS
  • Wbudowane przełączniki DIP oraz interfejs HMI regulatora