Astra Automatyka > Produkty > Regulator pomieszczeniowy RDF600 SIEMENS
Regulator pomieszczeniowy RDF600 SIEMENS

Pomieszczeniowe regulatory temperatury serii RDF600 marki SIEMENS przeznaczone są do montażu podtynkowego do klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek pomp ciepła typu DX (z bezpośrednim odparowaniem):

 • 2-rurowych
 • 2-rurowych
 • 4-rurowych z nagrzewnicą elektryczną.

W skład serii wchodzą modele:

 • RDF300
 • RDF340
 • RDF400
 • RDF600.

 

Tabela doboru produktu
Model Symbol Zasilanie Sygnały wyjściowe Program tygod-niowy Podświet-lenie ekranu LCD Odbiornik pod-czerwieni Odpowiednia puszka przy-łączeniowa
2-
staw
3-
staw
0…10 V DC
RDF300 RDF300 230
kwadratowa
RDF300.02 RDF300.02
RDF400.01 RDF400.01
RDF340 RDF340 24
RDF600 S55770-T291 230
okrągła
RDF600T S55770-T292
Szczegóły produktu

Właściwości:

 • Modele RDF300, RDF400, RDF600 oraz RDF600T – napięcie zasilania 230 V AC, wyjścia sterujce 2-stawne (ON/OFF) lub 3-stawne
 • RDF340 – napięcie zasilania 24 V AC, wyjścia sterujce 0…10 V DC
 • Sterowanie wentylatorem 1- lub 3-biegowym
 • 2 wielofunkcyjne wejścia dla styku karty magnetycznej, wyniesionego czujnika temperatury, itp.
 • Tryby pracy: Komfort, Ekonomiczny i Ochrona
 • Automatyczne lub ręczne sterowanie wentylatorem
 • Automatyczne lub ręczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie
 • Ustawiane parametry instalacji i regulacji
 • Ograniczenie min/max wartości zadanej
 • Dodatkowe właściwości wybranych modeli:
  • Podświetlany ekran LCD (RDF300.02, RDF400.01, RDF600, RDF600T)
  • Odbiornik podczerwieni do zdalnego sterowania (RDF400.01, RDF600T)
  • Programowalny (program tygodniowy) (RDF400.01, RDF600T)
 • Montaż w puszkach podłączeniowych
  • RDF600… w okrągłych puszkach podtynkowych (pod gniazda CEE) o średnicy 60 mm i głębokości 40 mm
  • RDF3… / RDF400… w kwadratowych puszkach podtynkowych o rozstawie śrub mocujących 60,3 mm

Funkcje:

 • Regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomoc wbudowanego lub wyniesionego czujnika temperatury lub czujnika temperatury powietrza obiegowego
 • Automatyczne lub ręczne przełączanie między trybem ogrzewania i chłodzenia
 • Prosty wybór aplikacji za pomoc przełączników DIP
 • Wybór trybu pracy za pomoc przycisku na regulatorze
 • Automatyczne lub ręczne sterowanie wentylatorem 1- lub 3-biegowym
 • Wyświetlanie aktualnej temperatury w pomieszczeniu lub nastawy w °C i/lub °F
 • Ograniczenie min/max wartoci zadanej
 • Blokada przycisków (automatyczna lub ręczna)
 • 2 wielofunkcyjne wejścia do wyboru dla:
  • przełącznika trybu pracy (np. karta magnetyczna)
  • czujnika przełączającego między ogrzewaniem i chłodzeniem (automatyczne
   przełączanie)
  • czujnika wyniesionego lub czujnika temperatury powietrza obiegowego
  • czujnika punktu rosy (sygnalizator kondensacji)
  • załączenia / wyłączenia nagrzewnicy elektrycznej
  • wejście alarmu / błędu
 • Zaawansowane funkcje sterowania prac wentylatorów, np. okresowe załączanie, opóźnienie uruchomienia, wybór pracy wentylatora (aktywny, nieaktywny, praca tylko podczas ogrzewania lub tylko chłodzenia)
 • Funkcja obiegu czynnika i kontroli jego temperatury w aplikacji z 2-drogowym zaworem i automatycznym przełczaniem ogrzewanie / chłodzenie
 • Przypomnienie o czyszczeniu filtrów wentylatora
 • Ograniczenie maksymalnej temperatury dla ogrzewania podłogowego
 • Możliwość powtórnego załadowania ustawień fabrycznych
 • Program tygodniowy (w modelach RDF400.01 i RDF600T)
 • Podświetlany ekran LCD (w modelach RDF300.02, RDF400.01, RDF600 i RDF600T)
 • Opcja zdalnego sterowania na podczerwnień (modele RDF400.01 i RDF600T)

Zastosowanie:

 • Regulacja temperatury w poszczególnych pomieszczeniach lub strefach za pomoc:
  • klimakonwektorów 2-rurowych (ogrzewanie lub chłodzenie)
  • klimakonwektorów 2-rurowych z nagrzewnicą elektryczną (ogrzewanie lub
   chłodzenie)
  • klimakonwektorów 4-rurowych (ogrzewanie i chłodzenie)
  • sprężarek pomp ciepła (ogrzewanie i / lub chłodzenie)
  • sprężarek pomp ciepła z nagrzewnicą elektryczną (ogrzewanie lub chłodzenie)
 •  Modele RDF300, RDF400 oraz RDF600 sterują:
  • wentylatorem 1- lub 3-biegowym
  • jednym lub dwoma siłownikami ze sterowaniem ON/OFF
  • jednym siłownikiem ze sterowaniem ON/OFF i jedną 1-stopniową nagrzewnicą
   elektryczną
  • jednym siłownikiem 3-stawnym
  • jedną 1-stopniową sprężarką pompy ciepła lub jedną 1-stopniową sprężarką pompy
   ciepła z nagrzewnicą elektryczną
 • Model RDF340 steruje:
  • wentylatorem 1- lub 3-biegowym
  • jednym lub dwoma siłownikami ze sterowaniem 0…10 V DC
  • jednym siłownikiem ze sterowaniem 0…10 V DC i jedną nagrzewnicą elektryczną
   sterowaną sygnałem ciągłym (0…10 V DC)
 •  Do pracy w systemach z:
  • trybem ogrzewania lub chłodzenia
  • trybem ogrzewania i chłodzenia (np. system 4-rurowy)
  • automatycznym przełączaniem ogrzewanie / chłodzenie
  • ręcznym przełączaniem ogrzewanie / chłodzenie
Pliki do pobrania

 
Zapytaj o produkt