Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Czujniki ciśnienia > Presostat olejowy P28 JOHNSON CONTROLS
Presostat olejowy P28 JOHNSON CONTROLS

Presostaty P28 przeznaczone są do zabezpieczenia przed niskim nadciśnieniem oleju smarowego w sprężarkach chłodniczych smarowanych ciśnieniowo.
 
 


Tabela doboru produktu
Model Zakres (bar) Wersja Opóźnienie czasowe (s) Napięcie Działanie
przełącznika
Czynnik chłodniczy Cechy
dodatkowe
P28DA-9341 0,6…4,8 5 50 115/230 15(8)A, 230VAC
otwiera przy niskim sygnale
styki alarmu i światła bezpieczeństwa
niekorozyjne zawiera plastikowy króciec PG 13,5+2 nakrętki do końcówek rozszerzanych
P28DA-9660 13 90  —
P28DJ-9360 5 90 230 obudowa IP66
P28DJ-9861 15 90 NH3 obudowa IP66, łącznie z 2 złączami CRN003N001
P28DP-9300 5 niekorozyjne bez opóźnienia czasowego
P28DP-9340 50  —
P28DP-9360 90  —
P28DP-9380 120
P28DP-9381  ukryta regulacja, nastawa 0,65 bara
P28DP-9640 13  50  —
P28DP-9660  90  —
P28DP-9680  120  —
P28DP-9840 15  50 NH3  —
P28DP-9860  90  —  —
P28DN-9750  50 115/230  —  ukryta regulacja, nastawa 1,5 bara

Akcesoria

Model Opis
271-51L wspornik montażowy; minimalna ilość zamówienia: 50;
RLY13A627R części zamienne- przekaźniki czasowe P28-P29; taktowanie (s): 120; napięcie: 24;
działanie przełącznika: ręczne zerowanie, 24 VAC/DC;
RLY13A635R części zamienne- przekaźniki czasowe P28-P29; taktowanie (s): 90; napięcie: 24;
działanie przełącznika: ręczne zerowanie, 24 VAC/DC;
Presostat olejowy P28 JOHNSON CONTROLSPresostat olejowy P28 JOHNSON CONTROLS
  • Wysokoodporne elementy ciśnieniowe
  • Element zabezpieczający z niezawodnym mechanizmem ręcznego resetu
  • Pyłoszczelny układ przełączników

P28 jest presostatem zabezpieczającym przed suchobiegiem sprężarki chłodniczej smarowanej ciśnieniowo. Urządzenie to mierzy różnicę pomiędzy ciśnieniem smarowania, a ciśnieniem czynnika chłodniczego w skrzyni korbowej.

Zastosowanie P28 pozwala na uniknięcie przypadkowych wyłączeń sprężarki z powodu krótkich wahnięć ciśnienia smarowania (np. w chwili rozruchu), ponieważ ma wbudowany układ zwłoki czasowej opóźniający reakcję presostatu na obniżenie się różnicy ciśnień.
W momencie startu sprężarki styk opóźnienia czasowego zostaje wyzwolony do pracy.
Jeżeli ciśnienie oleju w sprężarce po określonym czasie nie osiągnie wymaganej wartości, styk opóźnienia czasowego spowoduje jej zatrzymanie. W przypadku, gdy ciśnienie oleju w sprężarce osiągnie wymaganą wartość, działanie styku opóźnienia czasowego jest automatycznie zatrzymane, a sprężarka kontynuuje pracę. Jeżeli podczas pracy sprężarki ciśnienie spadnie poniżej określonej wartości, styk opóźnienia czasowego jest ponownie aktywowany.
Jeżeli wartość ciśnienia nie osiągnie ponownie w określonym czasie wymaganej wartości,
sprężarka zostanie zatrzymana w celu ochrony jej przed tzw. suchobiegiem.
W przypadku zatrzymania sprężarki z powodu zbyt niskiego poziomu oleju może być ona
przywrócona do pracy poprzez zwolnienie ręcznego resetu. Sprężarka, w której wystąpi spadek
ciśnienia poniżej określonej wartości,nigdy nie będzie pracować dłużej niż okres zadanego opóźnienia czasowego.

Parametr Wartość
Zakres (bar) 0.6 do 4.8
Wersja 5; 13; 15
Opóźnienie czasowe (s) 50; 90; 120
Napięcie 115/230; 230
Działanie przełącznika 15(8) A, 230 VAC
otwiera przy niskim sygnale
styki alarmu i światła bezpieczeństwa
Czynnik chłodniczy niekorozyjne
NH3
Zapytaj o produkt