Astra Automatyka > Produkty > Kanałowy czujnik wilgotności i temperatury QFM1660 SIEMENS
Kanałowy czujnik wilgotności i temperatury QFM1660 SIEMENS

Aktywny czujnik QFM1660 Siemens przeznaczony jest do pomiaru wilgotności względnej i temperatury względnej w kanałach. Używany jest w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC)....

Aktywny czujnik QFM1660 Siemens przeznaczony jest do pomiaru wilgotności względnej i temperatury względnej w kanałach. Używany jest w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC). Częstymi zastosowaniami czujnika są urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach.


Tabela doboru produktu
Model Numer katalogowy Opis
QFM1660 S55720-S198 0..10 V; 10..90 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, IP42

Właściwości kanałowych czujników wilgotności i temperatury QFM1660 SIEMENS:

  • Napięcie zasilające AC 24 V lub DC 19…30 V
  • Sygnał wyjściowy wilgotności względnej DC 0…10 V
  • Sygnał wyjściowy temperatury DC 0…10 V
  • Dokładność pomiaru <±0.8 °C @ 25 °C / ±5 % r.h. w zakresie stosowania
  • Zakres zastosowania 0…50 °C / 10…90 % r.h. (bez skraplania)

Czujnik QFM1660 SIEMENS dokonuje pomiaru wilgotności względnej powietrza w kanale poprzez pojemnościowy czujnik wilgotności, którego pojemność elektryczna zmienia się w funkcji wilgotności względnej. Elektroniczny obwód pomiarowy przetwarza sygnał czujnika na ciągły sygnał wyjściowy DC 0…10 V odpowiednio dla wilgotności względnej 0…100 %.

Pomiaru temperatury powietrza czujnik dokonuje za pomocą elementu pomiarowego, którego rezystancja zmienia się w funkcji temperatury.
Zmiana rezystancji przetwarzana jest na aktywny sygnał wyjściowy DC 0…10 V i odpowiada mierzonej wartości temperatury 0…50 °C.