Astra Automatyka > Produkty > Higrostat pomieszczeniowy QFA1000 SIEMENS
Higrostat pomieszczeniowy QFA1000 SIEMENS

Higrostat pomieszczeniowy QFA1000 marki SIEMENS posiada zakres nastaw 30..90 % r.h.
Wartość zadana ustawiana jest pokrętłem znajdującym się wewnątrz urządzenia, pod obudową higrostatu.
Higrostaty pomi...

Higrostat pomieszczeniowy QFA1000 marki SIEMENS posiada zakres nastaw 30..90 % r.h.
Wartość zadana ustawiana jest pokrętłem znajdującym się wewnątrz urządzenia, pod obudową higrostatu.
Higrostaty pomieszczeniowe stosowane są do regulacji i monitorowania wilgotności względnej w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zapewniają regulację wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu z wartością zadaną ustawioną w zakresie od 30 do 100 % r.h. przez sterowanie urządzeniami nawilżającymi lub osuszającymi. Mogą być również stosowane do monitorowania minimalnego lub maksymalnego poziomu wilgotności.Budowa:
QFA1001 – Higrostat przeznaczony jest do montażu na ścianie. Może być montowany na dostępnych w handlu puszkach przyłączeniowych. Kabel doprowadzany jest przez wyłamywane otwory od tyłu (okablowanie podtynkowe) lub od góry (okablowanie natynkowe). Pokrywę można zdjąć z podstawy (połączenie zatrzaskowe). W podstawie znajduje się element pomiarowy wilgotności, element nastawczy wartości zadanej z trzpieniem nastawczym, podziałka, mikroprzełącznik i śrubowe zaciski pod-łączeniowe. Zdejmowane pokrętło nastawcze zamocowane jest w pokrywie z naniesioną podziałką.
QFA1000 – Budowa taka sama jak QFA1001, lecz bez pokrętła nastawczego wartości zadanej obudowie. Wartość zadaną można ustawić tylko po zdjęciu pokrywy


Tabela doboru produktu
Model Zakres nastaw wartości zadanej Histereza przełączania Pokrętło nastawcze
Statyczna Dynamiczna
QFA1000 30…90 % r.h. ok. 4 % r.h. 6 % r.h. Wewnętrzne
QFA1001 Zewnętrzne

Higrostat pomieszczeniowy QFA1000 SIEMENS to nowoczesne urządzenie stworzone do kontrolowania poziomu wilgoci w instalacjach klimatyzacji i wentylacji. Idealnie sprawdza się do monitoringu minimalnego i maksymalnego poziomu wilgotności, jak również do sterowania urządzeniami nawilżającymi i osuszającymi. Zadaniem urządzenia jest kontrolowanie poziomu wilgoci i w razie potrzeby uruchomienie urządzeń wpływających na jej zmniejszanie lub zwiększanie.

Higrostaty pomieszczeniowe QFA1000 SIEMENS zostały wyposażone w specjalny pasek mierzący wilgotność, wykonany z solidnego tworzywa sztucznego oraz w pokrętło służące ustawieniu pożądanego poziomu wilgotności. Dla wygody użytkowników producent wprowadził możliwość montażu urządzeń zarówno na ścianie, jak i w puszkach przyłączeniowych.

Szczegóły higrostatu pomieszczeniowego QFA1000 SIEMENS

Seria higrostatów pomieszczeniowych QFA100 SIEMENS złożona jest z dwóch modeli: QFA1000 oraz QFA1001. Obie wersje posiadają ten sam zakres nastaw wartości zadanej: 30…90 % r.h. Różnią się natomiast rodzajem pokrętła nastawczego. Model QFA1000 został wyposażony w pokrętło wewnętrzne, a QFA1001 w pokrętło zewnętrzne.

Prezentowane higrostaty pomieszczeniowe QFA100 SIEMENS przeznaczone są do montażu na ścianach wewnętrznych budynków na wysokości około półtora metra nad podłogą i pół metra od ściany sąsiedniej. Aby mieć pewność prawidłowo wykonywanych pomiarów powinny zostać zamontowane w miejscach, które nie są narażone na przeciągi oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Higrostaty zostały wykonane z wytrzymałych, naturalnych tworzyw, takich jak PPS Fortron i PC Lexan wzmacnianych szklanym włóknem. Działają prawidłowo w pomieszczeniach, w których temperatura utrzymuje się na poziomie poniżej 40 stopni Celsjusza.

Właściwości:

  • Higrostaty z mikroprzełącznikiem ze stykiem przełączającym
  • Element pomiarowy wilgotności w postaci paska wykonanego ze stabilizowanego tworzywa sztucznego
  • Pokrętło nastawcze wartości zadanej do ustawiania górnego punktu przełączania
  • Do sterowania urządzeniami nawilżającymi i osuszającymi
  • Montaż bezpośrednio na ścianie lub w puszkach przyłączeniowych

Higrostat pomieszczeniowy dokonuje pomiaru wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu za pomocą elementu pomiarowego wykonanego ze stabilizowanego tworzywa sztucznego. W zależności od wilgotności względnej powietrza, pasek pomiarowy oddziaływuje na mikroprzełącznik o stałej różnicy przełączania XSd i z bezpotencjałowym stykiem wyjściowym. Jeśli aktualna wartość zadana odbiegnie od nastawionej wartości zadanej, to higrostat przełączy urządzenie nawilżające lub osuszające.