Astra Automatyka > Produkty > Zawory > Zawory gwintowane > Gwintowane kulowe zawory regulacyjne VG1000 JOHNSON CONTROLS (DN15…50, PN40)
Gwintowane kulowe zawory regulacyjne VG1000 JOHNSON CONTROLS (DN15...50, PN40)

Zawory kulowe serii VG1000 Johnson Controls przeznaczone są do regulacji przepływu gorącej oraz zimnej wody, jak również pary pod niskim ciśnieniem. Znajdują zastosowanie w instalacjach ogrzewania, we...

Zawory kulowe serii VG1000 Johnson Controls przeznaczone są do regulacji przepływu gorącej oraz zimnej wody, jak również pary pod niskim ciśnieniem. Znajdują zastosowanie w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Zawory obsługiwane są przez montowane bezpośrednio lub odsunięte siłowniki, ze sprężyną powrotną lub bez sprężyny.
 


Tabela doboru produktu

Montowane fabrycznie zespoły zaworów z siłownikami PROPORCJONALNYMI

Kody
zaworów*
KorpusKvs
(Port
główny)
Kvs
(Port
obejścia)
**
Tarcza
charakte-rystyki
Funkcja sprężyny
powrotnej
Napięcie zasilania24VAC
Moment obrotowy4 Nm8 Nm6 Nm16 Nm
Czas przebiegu72 s30 s25-40 s90-120 s
Czas przebiegu –
sprężyna powrotna
35 s (max 70 s)10 s
Sygnał sterujący VDC
mA
0-10/2-10
0-20/4-20
Przełączniki2xSPDT1xSPDT2xSPDT
Sprzężenie zwrotne VDC0-10/2-100-10
Ciśnienie zamykania1380 kPa
Kody siłownikaVA9104-
GGA-1S
M9108-
GGA-5
M9108-
GGC-5
M9206-
GGA-5S
M9206-
GGB-5S
M9216-
HGA-1
M9216-
HGC-1
Kody układu
łącznikowego
M9000-525-5M9000-520-5M9000-510-5
Kod, który należy
dodać do kodu zaworu,
żeby zamówić zawór z
zamontowanym
siłownikiem
+5A4
GGA
+5A8
GGA
+5A8
GGC
+536
GGA
sprężyna
otwiera
+556
GGA
sprężyna
zamyka
+536
GGB
sprężyna
otwiera
+556
GGB
sprężyna
zamyka
+526
HGA
sprężyna
otwiera
+546
HGA
sprężyna
zamyka
+526
HGC
sprężyna
otwiera
+546
HGC
sprężyna
zamyka
 VG1x05ADDN15 1,0 0,63     •​ •​ — •​ •​ •​ —
 VG1x05AE 1,6 1,0 •​ — •​ •​ •​ —
 VG1x05AF 2,5 1,6 •​ — •​ •​ •​ —
 VG1x05AG 4,0 2,5 •​ — •​ •​ •​ —
 VG1x05AL 6,3 4,0 •​ — •​ •​ •​ —
VG1x05AN105,0 — •​ — •​ •​ •​ —
VG1x05BLDN206,34,0 •​ •​ — •​ •​ •​ —
VG1x05BN105,0 — •​ — •​ •​ •​ —
VG1x05CNDN25106,3 •​ •​ — •​ •​ •​ —
VG1x05CP168,0 — •​ — •​ •​ •​ —
VG1x05DPDN321610, •​ — •​ •​ •​ •​ —
VG1x05DR2512,5 — — •​ •​ •​ •​ —
VG1x05ERDN402516 •​ — •​ •​ •​ •​ —
VG1x05ES4020 — — •​ •​ •​ •​ —
VG1x05FSDN504025, •​ — •​ •​ — — •​
VG1x05FT6331,5 — — •​ •​ — — •​

UWAGA
*   
x=2: dwudrogowe
*    x=8: trójdrogowe
**  tylko zawory trójdrogowe

Montowane fabrycznie zespoły zaworów z siłownikami TRZYPUNKTOWYMI I WŁ./WYŁ.

 Kody
zaworów*
 Kor-
pus
 Kvs
Port
główny
Kvs
Port
obejścia
 Tarcza
char.
Sprężyna powrotna
Napięcie zasilania24VAC230VAC24VAC
Moment obrotowy4 Nm8 Nm6Nm16 Nm
Czas przebiegu72 s30 s60-90 s90-120 s
Włączenie zasilania
na czas powrotu
sprężyny
35 s
(max 70s)
10 s
Sygnał sterującyTrzy-
punktowe
Trzy-
punktowe
z wyłącz.
czasowym i
WŁ./WYŁ.
Trzy-
punktowe
Przełączniki   — 2 x SPDT 2 x SPDT — 1 x SPDT — 2 x SPDT
Sprzężenie zwrotne          —
Ciśnienie zamykania          1380 kPa
Kody siłownikaVA9104-
AGA-1S
VA9104-
IGA-1S
M9108-
AGA-5
M9108-
AGC-5
M9108-
ADA-5
M9108-
ADC-5
M9206-
AGA-5S
M9206-
AGB-5S
M9216-
AGA-1
M9216-
AGC-1
Kody układu
łącznikowego
  —    M9000-510-5    M9000-520-5   M9000-510-5
Kod który należy
dodać do kodu
zaworu, żeby zamówić
zawór z
zamontowanym
siłownikiem
+5A4
AGA
+5A4
IGA
+5A8
AGA
+5A8
AGC
+5A8
ADA
+5A8
ADC
+536AGA
sprężyna
otwiera
+556AGA
sprężyna
zamyka
+536AGB
sprężyna
otwiera
+556AGB
sprężyna
zamyka
+526AGA
sprężyna
otwiera
+546AGA
sprężyna
zamyka
+526AGC
sprężyna
otwiera
+546AGC
sprężyna
zamyka
 VG1x05ADDN15 1,0 0,63•​ • — • • • • — —
 VG1x05AE 1,6 1,0 • — • • • • — —
 VG1x05AF 2,5 1,6 • — • • • • — —
 VG1x05AG 4,0 2,5 • — • • • • — —
 VG1x05AL 6,34,0 • — • • • • — —
 VG1x05AN 105,0 — • — • • • • — —
 VG1x05BLDN20 6,34,0 • • — • • • • — —
 VG1x05BN 105,0 — • — • • • • — —
 VG1x05CNDN25 10 6,3 • • — • • • • — —
 VG1x05CP 16 8,0 — • — • • • • — —
 VG1x05DPDN32 16 10 • — — • • • • • — —
 VG1x05DR 25 12,2 — — — • • • • • — —
 VG1x05ERDN40 25 16 • — — • • • • • — —
 VG1x05ES 40 20 — — — • • • • • — —
 VG1x05FSDN50 40 25 • — — • • • • — • •
VG1x05FT 63 31,5 — — — • • • • — — • •

UWAGA
*   
x=2: dwudrogowe
*    x=8: trójdrogowe
**  tylko zawory trójdrogowe


Montowane fabrycznie zespoły zaworów z siłownikami WŁ./WYŁ.

Kody
zaworów*
Kor-
pus
Kvs
Port
główny
Kvs
Port
obejścia
**
Tarcza
char.
Dopuszczalne
połączenia zaworów,
układów łącznikowych
i siłowników
Sprężyna powrotna
Napięcie zasilania24VAC230VAC
Moment obrotowy Nm616616
Czas przebiegu10-40 s90-120 s10-40 s90-120 s
Wyłączenie
zasilania na czas
powrotu sprężyny
30 s ± 20%10 s30 s ± 20%10 s
Sygnał sterującyWŁ./WYŁ.
Przełączniki1 x SPDT2 x SPDT1 x SPDT2 x SPDT
Sprzężenie zwrotne
Ciśnienie zamykania1380 kPa
Kody siłownikaM9206-
BGA-5S
M9206-
BGB-5S
M9216-
BGA-1
M9216-
BGC-1
M9206-
BDA-5S
M9206-
BDB-5S
M9216-
BDA-1
M9216-
BDC-1
Kody układu
łącznikowego
M9000-520-5M9000-510-5M9000-520-5M9000-510-5
Kod który należy
dodać do kodu
zaworu, żeby zamówić
zawór z
zamontowanym
siłownikiem
+536BGA
sprężyna
otwiera
+556BGA
sprężyna
zamyka
+536BGB
sprężyna
otwiera
+556BGB
sprężyna
zamyka
+526BGA
sprężyna
otwiera
+546BGA
sprężyna
zamyka
+526BGC
sprężyna
otwiera
+526BGC
sprężyna
zamyka
+536BDA
sprężyna
otwiera
+556BDA
sprężyna
zamyka
+536BDB
sprężyna
otwiera
+556BDB
sprężyna
zamyka
+526BDA
sprężyna
otwiera
+546BDA
sprężyna
zamyka
+526BDC
sprężyna
otwiera
+546BDC
sprężyna
zamyka
VG1x05ADDN15 1,0 0,63   • • • — — • • — —
VG1x05AE 1,6 1,0 • • — — • • — —
VG1x05AF 2,5 1,6 • • — — • • — —
VG1x05AG 4,0 2,5 • • — — • • — —
VG1x05AL 6,3 4,0 • • — — • • — —
VG1x05AN 10 5,0 — • • — — • • — —
VG1x05BL  DN20 6,3 4,0 • • • — — • • — —
VG1x05BN 10 5,0 — • • — — • • — —
VG1x05CN DN25 10 6,3 • • • — — • • — —
VG1x05CP 16 8,0 — • • — — • • — —
VG1x05DP  DN32 16 10,0 • • • — — • • — —
VG1x05DR 25 12,5 — • • — — • • — —
VG1x05ER DN40 25 16 • • • — — • • — —
VG1x05ES 40 20 — • • — — • • — —
VG1x05FS DN50 40 25 • — — • • — •
VG1x05FT6331,5

UWAGA
*   
x=2: dwudrogowe
*    x=8: trójdrogowe
**  tylko zawory trójdrogowe

VG1000 – Zawory kulowe z przyłączem gwintowanym, DN15…50, PN40

ModelRozmiar korpusu DN mmKvs
Port
główny
Kvs
Port
obejścia
Ciśnienie PNPrzyłączeTemperatura medium
VG1205AE151.640gwintowane-30…140°C
VG1205AF2.5
VG1205AG4
VG1205AL6.3
VG1205AN10
VG1205BL206.3
VG1205BN10
VG1205CN2510
VG1205CP16
VG1205DP3216
VG1205DR25
VG1205ER4025
VG1205ES40
VG1205FS5040
VG1205FT63
VG1805AD1510.63
VG1805AE1.61
VG1805AF2.51.6
VG1805AG42.5
VG1805AL6.34
VG1805AN105
 VG1805BL  20 6.34
 VG1805BN 105
 VG1805CN  25 106.3
 VG1805CP 168
 VG1805DP  32 1610
 VG1805DR 2512.5
 VG1805ER  40 2516
 VG1805ES 4020
 VG1805FS  50 4025
 VG1805FT 6331.5
Gwintowane kulowe zawory regulacyjne VG1000 JOHNSON CONTROLS (DN15...50, PN40)Gwintowane kulowe zawory regulacyjne VG1000 JOHNSON CONTROLS (DN15...50, PN40)
 • Korpus z kutego mosiądzu
 • Kvs: od 1 do 63
 • W skład serii wchodzą zawory dwudrogowe, trójdrogowe mieszające i rozdzielające
 • Kula i trzpień wykonane ze stali nierdzewnej
 • Temperatura medium
  • -30…95°C z siłownikami serii VA9104 (140°C z barierą termiczną M9000-561)
  • -30…100°C z siłownikami serii VA9203, VA9208, VA9308 i VA9310 (140°C z barierą termiczną M9000-561).
 • Stałoprocentowa charakterystyka przepływu
 • Przyłącze korpusu BSPP z gwintem wewnętrznym.
 • Woda z glikolem max. 50% objętości
 • Para max. 100 kPa przy 120°C z barierą termiczną
 • Istnieje możliwość zamówienia zaworów z fabrycznie zainstalowanymi siłownikami
 • W ofercie dostępny jest:
  • zestaw łącznikowy 9000-520-5 do montażu siłowników elektrycznych typoszeregu M9206 na obiekcie
  • zestaw łącznikowy 9000-510-5 do montażu siłowników elektrycznych typoszeregu M9216 na obiekcie
  • zestaw łącznikowy 9000-525-5 do montażu siłowników elektrycznych typoszeregu M9108 na obiekcie
Parametr Wartość
Napięcie zasilania 24VAC
Moment obrotowy 4Nm; 6Nm; 8Nm; 16Nm;
Czas przebiegu 25-40 s; 30 s; 72 s; 90-120 s;
Zapytaj o produkt