Astra Automatyka > Produkty > Gwintowane kulowe zawory regulacyjne VG1000 JOHNSON CONTROLS (DN15…50, PN40)
Gwintowane kulowe zawory regulacyjne VG1000 JOHNSON CONTROLS (DN15...50, PN40)

Zawory kulowe serii VG1000 Johnson Controls przeznaczone są do regulacji przepływu gorącej oraz zimnej wody, jak również pary pod niskim ciśnieniem. Znajdują zastosowanie w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Zawory obsługiwane są przez montowane bezpośrednio lub odsunięte siłowniki, ze sprężyną powrotną lub bez sprężyny.

 

 

Tabela doboru produktu

Montowane fabrycznie zespoły zaworów z siłownikami PROPORCJONALNYMI

Kody
zaworów*
Korpus Kvs
(Port
główny)
Kvs
(Port
obejścia)
**
Tarcza
charakte-rystyki
Funkcja sprężyny
powrotnej
Napięcie zasilania 24VAC
Moment obrotowy 4 Nm 8 Nm 6 Nm 16 Nm
Czas przebiegu 72 s 30 s 25-40 s 90-120 s
Czas przebiegu –
sprężyna powrotna
35 s (max 70 s) 10 s
Sygnał sterujący VDC
mA
0-10/2-10
0-20/4-20
Przełączniki 2xSPDT 1xSPDT 2xSPDT
Sprzężenie zwrotne VDC 0-10/2-10 0-10
Ciśnienie zamykania 1380 kPa
Kody siłownika VA9104-
GGA-1S
M9108-
GGA-5
M9108-
GGC-5
M9206-
GGA-5S
M9206-
GGB-5S
M9216-
HGA-1
M9216-
HGC-1
Kody układu
łącznikowego
M9000-525-5 M9000-520-5 M9000-510-5
Kod, który należy
dodać do kodu zaworu,
żeby zamówić zawór z
zamontowanym
siłownikiem
+5A4
GGA
+5A8
GGA
+5A8
GGC
+536
GGA
sprężyna
otwiera
+556
GGA
sprężyna
zamyka
+536
GGB
sprężyna
otwiera
+556
GGB
sprężyna
zamyka
+526
HGA
sprężyna
otwiera
+546
HGA
sprężyna
zamyka
+526
HGC
sprężyna
otwiera
+546
HGC
sprężyna
zamyka
 VG1x05AD DN15  1,0  0,63      •​  •​  —  •​  •​  •​  —
 VG1x05AE  1,6  1,0  •​  —  •​  •​  •​  —
 VG1x05AF  2,5  1,6  •​  —  •​  •​  •​  —
 VG1x05AG  4,0  2,5  •​  —  •​  •​  •​  —
 VG1x05AL  6,3  4,0  •​  —  •​  •​  •​  —
VG1x05AN 10 5,0  —  •​  —  •​  •​  •​  —
VG1x05BL DN20 6,3 4,0  •​  •​  —  •​  •​  •​  —
VG1x05BN 10 5,0  —  •​  —  •​  •​  •​  —
VG1x05CN DN25 10 6,3  •​  •​  —  •​  •​  •​  —
VG1x05CP 16 8,0  —  •​  —  •​  •​  •​  —
VG1x05DP DN32 16 10,  •​  —  •​  •​  •​  •​  —
VG1x05DR 25 12,5  —  —  •​  •​  •​  •​  —
VG1x05ER DN40 25 16  •​  —  •​  •​  •​  •​  —
VG1x05ES 40 20  —  —  •​  •​  •​  •​  —
VG1x05FS DN50 40 25,  •​  —  •​  •​  —  —  •​
VG1x05FT 63 31,5  —  —  •​  •​  —  —  •​

UWAGA
*   
x=2: dwudrogowe
*    x=8: trójdrogowe
**  tylko zawory trójdrogowe

Montowane fabrycznie zespoły zaworów z siłownikami TRZYPUNKTOWYMI I WŁ./WYŁ.

 Kody
zaworów*
 Kor-
pus
 Kvs
Port
główny
Kvs
Port
obejścia
 Tarcza
char.
Sprężyna powrotna
Napięcie zasilania 24VAC 230VAC 24VAC
Moment obrotowy 4 Nm 8 Nm 6Nm 16 Nm
Czas przebiegu 72 s 30 s 60-90 s 90-120 s
Włączenie zasilania
na czas powrotu
sprężyny
35 s
(max 70s)
10 s
Sygnał sterujący Trzy-
punktowe
Trzy-
punktowe
z wyłącz.
czasowym i
WŁ./WYŁ.
Trzy-
punktowe
Przełączniki    —  2 x SPDT  2 x SPDT  —  1 x SPDT  —  2 x SPDT
Sprzężenie zwrotne           —
Ciśnienie zamykania           1380 kPa
Kody siłownika VA9104-
AGA-1S
VA9104-
IGA-1S
M9108-
AGA-5
M9108-
AGC-5
M9108-
ADA-5
M9108-
ADC-5
M9206-
AGA-5S
M9206-
AGB-5S
M9216-
AGA-1
M9216-
AGC-1
Kody układu
łącznikowego
  —     M9000-510-5     M9000-520-5    M9000-510-5
Kod który należy
dodać do kodu
zaworu, żeby zamówić
zawór z
zamontowanym
siłownikiem
+5A4
AGA
+5A4
IGA
+5A8
AGA
+5A8
AGC
+5A8
ADA
+5A8
ADC
+536AGA
sprężyna
otwiera
+556AGA
sprężyna
zamyka
+536AGB
sprężyna
otwiera
+556AGB
sprężyna
zamyka
+526AGA
sprężyna
otwiera
+546AGA
sprężyna
zamyka
+526AGC
sprężyna
otwiera
+546AGC
sprężyna
zamyka
 VG1x05AD DN15  1,0  0,63 •​  •  —  •  •  •  •  —  —
 VG1x05AE  1,6  1,0  •  —  •  •  •  •  —  —
 VG1x05AF  2,5  1,6  •  —  •  •  •  •  —  —
 VG1x05AG  4,0  2,5  •  —  •  •  •  •  —  —
 VG1x05AL  6,3 4,0  •  —  •  •  •  •  —  —
 VG1x05AN  10 5,0  —  •  —  •  •  •  •  —  —
 VG1x05BL DN20  6,3 4,0  •  •  —  •  •  •  •  —  —
 VG1x05BN  10 5,0  —  •  —  •  •  •  •  —  —
 VG1x05CN DN25  10  6,3  •  •  —  •  •  •  •  —  —
 VG1x05CP  16  8,0  —  •  —  •  •  •  •  —  —
 VG1x05DP DN32  16  10  •  —  —  •  •  •  •  •  —  —
 VG1x05DR  25  12,2  —  —  —  •  •  •  •  •  —  —
 VG1x05ER DN40  25  16  •  —  —  •  •  •  •  •  —  —
 VG1x05ES  40  20  —  —  —  •  •  •  •  •  —  —
 VG1x05FS DN50  40  25  •  —  —  •  •  •  •  —  •  •
VG1x05FT  63  31,5  —  —  —  •  •  •  •  —  —  •  •

UWAGA
*   
x=2: dwudrogowe
*    x=8: trójdrogowe
**  tylko zawory trójdrogowe


Montowane fabrycznie zespoły zaworów z siłownikami WŁ./WYŁ.

Kody
zaworów*
Kor-
pus
Kvs
Port
główny
Kvs
Port
obejścia
**
Tarcza
char.
Dopuszczalne
połączenia zaworów,
układów łącznikowych
i siłowników
Sprężyna powrotna
Napięcie zasilania 24VAC 230VAC
Moment obrotowy Nm 6 16 6 16
Czas przebiegu 10-40 s 90-120 s 10-40 s 90-120 s
Wyłączenie
zasilania na czas
powrotu sprężyny
30 s ± 20% 10 s 30 s ± 20% 10 s
Sygnał sterujący WŁ./WYŁ.
Przełączniki 1 x SPDT 2 x SPDT 1 x SPDT 2 x SPDT
Sprzężenie zwrotne
Ciśnienie zamykania 1380 kPa
Kody siłownika M9206-
BGA-5S
M9206-
BGB-5S
M9216-
BGA-1
M9216-
BGC-1
M9206-
BDA-5S
M9206-
BDB-5S
M9216-
BDA-1
M9216-
BDC-1
Kody układu
łącznikowego
M9000-520-5 M9000-510-5 M9000-520-5 M9000-510-5
Kod który należy
dodać do kodu
zaworu, żeby zamówić
zawór z
zamontowanym
siłownikiem
+536BGA
sprężyna
otwiera
+556BGA
sprężyna
zamyka
+536BGB
sprężyna
otwiera
+556BGB
sprężyna
zamyka
+526BGA
sprężyna
otwiera
+546BGA
sprężyna
zamyka
+526BGC
sprężyna
otwiera
+526BGC
sprężyna
zamyka
+536BDA
sprężyna
otwiera
+556BDA
sprężyna
zamyka
+536BDB
sprężyna
otwiera
+556BDB
sprężyna
zamyka
+526BDA
sprężyna
otwiera
+546BDA
sprężyna
zamyka
+526BDC
sprężyna
otwiera
+546BDC
sprężyna
zamyka
VG1x05AD DN15  1,0  0,63    •  •  •  —  —  •  •  —  —
VG1x05AE  1,6  1,0  •  •  —  —  •  •  —  —
VG1x05AF  2,5  1,6  •  •  —  —  •  •  —  —
VG1x05AG  4,0  2,5  •  •  —  —  •  •  —  —
VG1x05AL  6,3  4,0  •  •  —  —  •  •  —  —
VG1x05AN  10  5,0  —  •  •  —  —  •  •  —  —
VG1x05BL   DN20  6,3  4,0  •  •  •  —  —  •  •  —  —
VG1x05BN  10  5,0  —  •  •  —  —  •  •  —  —
VG1x05CN  DN25  10  6,3  •  •  •  —  —  •  •  —  —
VG1x05CP  16  8,0  —  •  •  —  —  •  •  —  —
VG1x05DP   DN32  16  10,0  •  •  •  —  —  •  •  —  —
VG1x05DR  25  12,5  —  •  •  —  —  •  •  —  —
VG1x05ER  DN40  25  16  •  •  •  —  —  •  •  —  —
VG1x05ES  40  20  —  •  •  —  —  •  •  —  —
VG1x05FS  DN50  40  25  •  —  —  •  •  —  •
VG1x05FT 63 31,5

UWAGA
*   
x=2: dwudrogowe
*    x=8: trójdrogowe
**  tylko zawory trójdrogowe

VG1000 – Zawory kulowe z przyłączem gwintowanym, DN15…50, PN40

Model Rozmiar korpusu DN mm Kvs
Port
główny
Kvs
Port
obejścia
Ciśnienie PN Przyłącze Temperatura medium
VG1205AE 15 1.6 40 gwintowane -30…140°C
VG1205AF 2.5
VG1205AG 4
VG1205AL 6.3
VG1205AN 10
VG1205BL 20 6.3
VG1205BN 10
VG1205CN 25 10
VG1205CP 16
VG1205DP 32 16
VG1205DR 25
VG1205ER 40 25
VG1205ES 40
VG1205FS 50 40
VG1205FT 63
VG1805AD 15 1 0.63
VG1805AE 1.6 1
VG1805AF 2.5 1.6
VG1805AG 4 2.5
VG1805AL 6.3 4
VG1805AN 10 5
 VG1805BL   20  6.3 4
 VG1805BN  10 5
 VG1805CN   25  10 6.3
 VG1805CP  16 8
 VG1805DP   32  16 10
 VG1805DR  25 12.5
 VG1805ER   40  25 16
 VG1805ES  40 20
 VG1805FS   50  40 25
 VG1805FT  63 31.5
Szczegóły produktu

 • Korpus z kutego mosiądzu
 • Kvs: od 1 do 63
 • W skład serii wchodzą zawory dwudrogowe, trójdrogowe mieszające i rozdzielające
 • Kula i trzpień wykonane ze stali nierdzewnej
 • Temperatura medium
  • -30…95°C z siłownikami serii VA9104 (140°C z barierą termiczną M9000-561)
  • -30…100°C z siłownikami serii VA9203, VA9208, VA9308 i VA9310 (140°C z barierą termiczną M9000-561).
 • Stałoprocentowa charakterystyka przepływu
 • Przyłącze korpusu BSPP z gwintem wewnętrznym.
 • Woda z glikolem max. 50% objętości
 • Para max. 100 kPa przy 120°C z barierą termiczną
 • Istnieje możliwość zamówienia zaworów z fabrycznie zainstalowanymi siłownikami
 • W ofercie dostępny jest:
  • zestaw łącznikowy 9000-520-5 do montażu siłowników elektrycznych typoszeregu M9206 na obiekcie
  • zestaw łącznikowy 9000-510-5 do montażu siłowników elektrycznych typoszeregu M9216 na obiekcie
  • zestaw łącznikowy 9000-525-5 do montażu siłowników elektrycznych typoszeregu M9108 na obiekcie
Parametr Wartość
Napięcie zasilania 24VAC
Moment obrotowy 4Nm; 6Nm; 8Nm; 16Nm;
Czas przebiegu 25-40 s; 30 s; 72 s; 90-120 s;
Pliki do pobrania

 

Dodatkowe zdjęcia

Gwintowane kulowe zawory regulacyjne VG1000 JOHNSON CONTROLS (DN15...50, PN40)Gwintowane kulowe zawory regulacyjne VG1000 JOHNSON CONTROLS (DN15...50, PN40)
Zapytaj o produkt