Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Czujniki temperatury > Czujniki kanałowe QAM2161 i QAM2171 SIEMENS
Czujniki kanałowe QAM2161 i QAM2171 SIEMENS

Czujniki kanałowe QAM2161 oraz QAM2171 marki SIEMENS to aktywne czujniki do pomiaru temperatury powietrza w kanałach powietrznych. Ich sygnał wyjściowy wynosi 0…10 V DC lub 4…20 mA....

Czujniki kanałowe QAM2161 oraz QAM2171 marki SIEMENS to aktywne czujniki do pomiaru temperatury powietrza w kanałach powietrznych. Ich sygnał wyjściowy wynosi 0…10 V DC lub 4…20 mA.


Tabela doboru produktu
Model Długość sondy
pomiarowej
Zakres
pomiarowy
Napięcie
zasilania
Sygnał
wyjściowy
QAM2161.040 0,4 m -50…+50 °C 24 V AC ±20 % /
13,5…35 V DC
0…10 V DC
QAM2171.040 13,5…35 V DC 4…20 mA

Czujniki temperatury QAM2161 i QAM2171 Siemens przeznaczone są do stosowania w instalacjach
wentylacji i klimatyzacji jako:

  • Czujniki temperatury powietrza nawiewanego lub wywiewanego
  • Czujniki ograniczające, np. do ograniczenia minimalnej temperatury powietrza nawiewanego
  • Czujniki odniesienia, np. do kompensacji temperatury w pomieszczeniu w funkcji temperatury zewnętrznej
  • Czujniki temperatury punktu rosy
  • Czujniki pomiarowe wykorzystywane np. do wyświetlania mierzonej wartości lub do
    podłączenia do systemu zarządzania budynkiem

Kanałowe czujniki temperatury QAM2161 oraz QAM2171 złożone są z obudowy, obwodu drukowanego,
zacisków podłączeniowych i sondy pomiarowej.
W skład dwuczęściowej obudowy wchodzi podstawa oraz zdejmowana pokrywa (mocowana zatrzaskowo). Obwód pomiarowy i element nastawczy umieszczone są na obwodzie drukowanym wewnątrz pokrywy, a zaciski podłączeniowe znajdują się w podstawie.
Kabel doprowadzany jest przez dławik kablowy M16 (IP54) dostarczany z czujnikiem, dławik może być przykręcony do obudowy.
Sonda pomiarowa jest trwale połączona z obudową.
Czujnik przeznaczony jest do montażu za pomocą wkrętów lub kołnierza montażowego.

Może być montowany w następujący sposób:

  • Z kołnierzem montażowym dostarczonym z czujnikiem (zalecane). Kołnierz należy zamocować do czujnika, a następnie zamontować zgodnie z wymaganą głębokością zanurzenia, lub
  • Bez kołnierza montażowego (wykorzystując maksymalną głębokość zanurzenia). Do tego celu w obudowie znajdują się 4 otwory służące do zamocowania czujnika wkrętami bezpośrednio na kanale powietrznym.

Element nastawczy umieszczony jest wewnątrz pokrywy. Składa się z 6-pinowego złącza oraz zwory. Element ten jest używany do wyboru wymaganego zakresu pomiarowego oraz do włączania funkcji testowania.

Czujnik dokonuje pomiaru temperatury powietrza za pomocą elementu pomiarowego, którego rezystancja zmienia się w funkcji temperatury. Zmiana rezystancji przetwarzana jest na sygnał wyjściowy 0…10 V DC lub 4…20 mA, zależnie od typu czujnika.
Sygnał wyjściowy odpowiada wybranemu zakresowi temperatury.
Sygnał pomiarowy z czujnika podłączany jest do odpowiedniego regulatora.

Kanałowe czujniki temperatury QAM2161 i QAM2171 SIEMENS to sprawdzone elementy wyposażenia instalacji klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa. Stosowane są w celu pomiaru temperatury powietrza bezpośrednio w kanałach powietrznych.
Urządzenia te mogą być wykorzystywane jako czujniki temperatury powietrza nawiewanego lub wywiewanego. Sprawdzą się również w przypadku pomiaru temperatury punktu rosy czy też chęci ograniczenia minimalnej temperatury powietrza nawiewanego. Ponadto mogą być stosowane do wyświetlania mierzonej wartości jako tzw. czujniki pomiarowe lub do kompensacji temperatury w pomieszczeniu w funkcji temperatury zewnętrznej (jako czujniki odniesienia).

Kanałowe czujniki temperatury QAM2161 i QAM2171 SIEMENS przeznaczone są do pracy w zakresie od −50 do +50 °C. Napięcie zasilania w zależności od modelu wynosi 4 V AC lub 13,5…35 V DC, a sygnał wyjściowy 0…10 V DC lub 4…20 mA. Urządzenie zostało wyposażone w sondę pomiarową o długości 40 cm.

Zastosowanie czujników kanałowych QAM2161 i QAM2171 SIEMENS

Kanałowe czujniki temperatury QAM2161 i QAM2171 SIEMENS mogą współpracować ze wszystkimi urządzeniami i systemami, do których można podłączyć aktywny sygnał wyjściowy 0…10 V DC albo 4…20 mA.
Do produkcji urządzeń zostały użyte najwyższej jakości materiały. Sonda pomiarowa została wykonana z miedzi i poliolefiny, z kolei pokrywa i podstawa obudowy z odpornego na uszkodzenia poliwęglanu. Gwarantuje to długą i bezawaryjną pracę urządzeń.
Czujniki temperatury QAM2161 i QAM2171 SIEMENS dostarczane są wraz z kołnierzem montażowym AQM63.0 oraz dławikiem kablowym M16. Producent rekomenduje montaż czujników wraz z kołnierzem, niemniej możliwa jest też instalacja bez niego – przy wykorzystaniu maksymalnej głębokości zanurzenia. W tym przypadku należy wykorzystać 4 otwory, które służą do zamocowania czujnika wkrętami bezpośrednio na kanale powietrznym.