Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Temperatura > Czujnik pomieszczeniowy QFA31 SIEMENS
Czujnik pomieszczeniowy QFA31 SIEMENS
 

QFA31 to seria czujników pomieszczeniowych oferowanych przez SIEMENS do pomiaru wilgotności względnej i temperatury.

CZYTAJ WIĘCEJ +

Tabela doboru produktu
ModelZakres pomiaru temperaturySygnał wyjściowy temperaturyZakres pomiaru wilgotnościSygnał wyjściowy wilgotnościNapięcie zasilająceWskazanie wartości pomiar.
QFA31000…100 %aktywny, 0…10 V DC24 V AC lub 13,5…35 V DC
QFA3101aktywny, 4…20 mA13,5…35 V DC
QFA31600…50 °C, −40…+70 °C lub −35…+35 °Caktywny, 0…10 V DCaktywny, 0…10 V DC24 V AC lub 13,5…35 V DC
QFA3160Dtak
QFA3171aktywny, 4…20 mAaktywny, 4…20 mA13,5…35 V DC
QFA3171Dtak

Właściwości:

  • Napięcie zasilające 24 V AC / 13,5…35 V D
  • Sygnał wyjściowy wilgotności względnej i temperatury 0…10 V DC / 4…20 mA
  • Bardzo wysoka dokładność pomiaru w całym zakresie pomiarowym
  • Pojemnościowa metoda pomiaru wilgotności
  • Funkcja testowania
  • Zakres zastosowania −40…+70 °C / 0…100 % r.h. z wyświetlaczem LCD −25…+70 °C / 0…100 % r.h.

Czujniki serii QFA31 marki SIEMENS współpracują ze wszystkimi systemami i urządzeniami, do których można podłączyć sygnał wyjściowy czujnika 0…10 V DC lub 4…20 mA. Przy wykorzystywaniu czujników do wyboru maksimum lub minimum, uśredniania bądź obliczania entalpii, różnicy entalpii, wilgotności bezwzględnej lub punktu rosy, zalecamy stosowanie przekształtnika sygnałów SEZ220

Czujnik dokonuje pomiaru wilgotności względnej w pomieszczeniu lub powietrza zewnętrznego za pomocą pojemnościowego elementu pomiarowego, którego pojemność elektryczna zmienia się w funkcji wilgotności względnej.
Elektroniczny obwód pomiarowy przetwarza sygnał czujnika na wyjściowy sygnał ciągły 0…10 V DC lub 4…20 mA, odpowiadający zakresowi wilgotności względnej 0…100 %.

Czujnik dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu lub powietrza zewnętrznego za pomocą elementu pomiarowego, którego rezystancja zmienia się w funkcji tempera-tury. Zależnie od typu czujnika, zmiana rezystancji przetwarzana jest na aktywny sygnał wyjściowy 0…10 V DC lub 4…20 mA. Sygnał wyjściowy odpowiada wybranemu zakresowi temperatury 0…50 °C, −35…+35 °C lub −40…+70 °C.

Pomieszczeniowe czujniki QFA31 składają się z obudowy, obwodu drukowanego, zacisków podłączeniowych i końcówki pomiarowej.
W skład dwuczęściowej obudowy wchodzi podstawa oraz zdejmowana pokrywa (mocowana wkrętami). Pomiędzy podstawą i pokrywą umieszczona jest gumowa uszczelka spełniająca wymagania dla stopnia ochrony IP65.
Obwód pomiarowy i elementy nastawcze umieszczone są na obwodzie drukowanym wewnątrz pokrywy, a zaciski podłączeniowe znajdują się w podstawie. Końcówka po-miarowa przykręcona jest do obudowy i zapewnia stopień ochrony IP40. Element pomiarowy znajduje się na końcu końcówki pomiarowej i jest zabezpieczony nakręcaną osłoną ochronną z filtrem. Kabel doprowadzany jest przez dławik kablowy M16 dostarczany z czujnikiem, który należy przykręcić do otworu w obudowie. Jeśli czujnik stosowany jest na zewnątrz, to otwór ten trzeba zaślepić, a do zamocowania dławika wykorzystać drugi wyłamywany otwór po przeciwnej stronie obudowy.

Czujniki QFA3160D i QFA3171D wyposażone są w wyświetlacz LCD, na którym wyświetlane są następujące wartości zmierzone (naprzemiennie, zmiana wskazań co 5 sekund):

  • Temperatura: wyrażona w °C lub °F
  • Wilgotność: wyrażona w % r.h.
Zapytaj o produkt

*Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe.