Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Czujniki jakości powietrza / CO² > Czujnik jakości powietrza LA+ Thermokon
Czujnik jakości powietrza LA+ Thermokon

Czujnik jakości powietrza LA+ Thermokon to urządzenia przeznaczone do pomiaru zawartości CO2, gazów mieszanych (VOC), temperatury i wilgotności w warunkach zewnętrznych, np. w chłodniach i szklarniach...

Czujnik jakości powietrza LA+ Thermokon to urządzenia przeznaczone do pomiaru zawartości CO2, gazów mieszanych (VOC), temperatury i wilgotności w warunkach zewnętrznych, np. w chłodniach i szklarniach, a także w halach produkcyjnych i magazynach.


Tabela doboru produktu
Model Numer katalogowy Rodzaj czujnika
LA+ CO2 V 690171 Zewnętrzny czujnik CO2 – Aktywny, 0..5 V, 0..10 V
LA+ CO2 A 693424 Zewnętrzny czujnik CO2 – Aktywny, 4..20 mA
LA+ CO2 temp VV 700542 Zewnętrzny czujnik temperatury, CO2 – Aktywny, 0..5 V, 0..10 V
LA+ CO2 temp AA 700559 Zewnętrzny czujnik temperatury, CO2 – Aktywny, 4..20 mA
LA+ CO2 temp VV relay 700566 Zewnętrzny czujnik temperatury, CO2 – Aktywny, 0..5 V, 0..10 V, Switch contact
LA+ CO2 temp_rH 3xV 700573 Zewnętrzny czujnik temperatury, wilgotności względnej i bezwzględnej, entalpii, punktu rosy, CO2 – Aktywny, 0..5 V, 0..10 V
LA+ CO2 RS485 Modbus 698719 Zewnętrzny czujnik CO2 – RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V
LA+ CO2 RS485 BACnet (MS/TP) 700580 Zewnętrzny czujnik CO2 – RS485 BACnet, 0..5 V, 0..10 V
LA+ CO2 temp RS485 Modbus 700634 Zewnętrzny czujnik temperatury, CO2 – RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V
LA+ CO2 temp RS485 BACnet (MS/TP) 700641 Zewnętrzny czujnik temperatury, CO2 – RS485 BACnet, 0..5 V, 0..10 V
LA+ CO2+VOC VV 698993 Zewnętrzny czujnik CO2, VOC, CO2/VOC mix – Aktywny, 0..5 V, 0..10 V
LA+ CO2+VOC AA 699006 Zewnętrzny czujnik CO2, VOC, CO2/VOC mix – Aktywny, 4..20 mA
LA+ CO2+VOC VV relay 700535 Zewnętrzny czujnik CO2, VOC, CO2/VOC mix – Aktywny, 0..5 V, 0..10 V, Switch contact
LA+ CO2+VOC RS485 Modbus 700610 Zewnętrzny czujnik CO2, VOC, CO2/VOC mix – RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V
LA+ CO2+VOC RS485 BACnet (MS/TP) 700627 Zewnętrzny czujnik CO2, VOC, CO2/VOC mix – RS485 BACnet, 0..5 V, 0..10 V
LA+ CO2+VOC temp_rH RS485 Modbus 700658 Zewnętrzny czujnik temperatury, wilgotności względnej i bezwzględnej, entalpii, punktu rosy, CO2, VOC, CO2/VOC mix – RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V
LA+ CO2+VOC temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) 700665 Zewnętrzny czujnik temperatury, wilgotności względnej i bezwzględnej, entalpii, punktu rosy, CO2, VOC, CO2/VOC mix – RS485 BACnet, 0..5 V, 0..10 V
LA+ VOC V 698405 Czujnik zewnętrzny VOC – Aktywny, 0..5 V, 0..10 V
LA+ VOC A 698412 Czujnik zewnętrzny VOC – Aktywny, 4..20 mA
LA+ VOC temp VV 698399 Zewnętrzny czujnik temperatury, VOC – Aktywny, 0..5 V, 0..10 V
LA+ VOC temp AA 698429 Zewnętrzny czujnik temperatury, VOC – Aktywny, 4..20 mA
LA+ VOC temp VV relay 703086 Zewnętrzny czujnik temperatury, VOC – Aktywny, 0..5 V, 0..10 V, Switch contact
LA+ VOC temp_rH 3xV 703093 Zewnętrzny czujnik temperatury, wilgotności względnej i bezwzględnej, entalpii, punktu rosy, VOC – Aktywny, 0..5 V, 0..10 V
LA+ VOC RS485 Modbus 700597 Czujnik zewnętrzny VOC – RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V
LA+ VOC RS485 BACnet (MS/TP) 700603 Czujnik zewnętrzny VOC – RS485 BACnet, 0..5 V, 0..10 V
LA+ VOC temp RS485 Modbus 703154 Zewnętrzny czujnik temperatury, VOC – RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V
LA+ VOC temp RS485 BACnet (MS/TP) Zewnętrzny czujnik temperatury, VOC – RS485 BACnet, 0..5 V, 0..10 V

W przypadku urządzeń z czujnikami CO2 i LZO (VOC) każde wyjście może być skonfigurowane jako mix wyjść (mix CO2 i VOC w proporcji do wyboru). Opcje z wyjściem przekaźnikowym dla kontrolera 2-punktowego lub 2-stanowego kontrolera 2-punktowego i zmieniającym kolor wyświetlaczem LCD pozwalają na szeroki zakres zastosowań.

Właściwości czujników jakości powietrza LA+ Thermokon:

  • Cel: Pomiar wartości
  • Mierzone wielkości temperatura, wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia, punkt rosy, CO2, VOC, CO2/VOC mix
  • Interfejs LoRaWAN® (868 MHz), RS485 Modbus, RS485 BACnet, LON FT, Aktywny, 0..5 V, 0..10 V, 4..20 mA, Styk przełączający
  • Konfiguracja USEapp, uConfig, BUS, za pomocą zworki, DIP-switch, LoRaWAN® Downlink, każde wyjście można ustawić tak, aby uzyskać mix zmiennych CO2 i VOC poprzez konfigurację przez USEapp lub uConfig, (w zal. od wersji)
  • Czujnik NDIR (non-dispersiv, infrared)
  • Wyjściowe napięciowe 0..10 V lub 0..5 V, 2x 0..10 V lub 0..5 V, 3x 0..10 V lub 0..5 V, 4x 0..10 V lub 0..5 V, regulowane za pomocą zworek, konfiguracja „live-zero” przez app lub uConfig, min. obciążenie 10 kΩ
  • Wyjście prądowe 4..20 mA, 2x 4..20 mA, 3x 4..20 mA, 4x 4..20 mA, maks. obciążenie 500 Ω
  • Wyjście styk ze stykiem przełączającym 2x zestyk bezpotencjałowy NO dla 24 V ~ lub 24 V = / 3 A
  • Interfejs sieciowy RS485 Modbus, RS485 BACnet (MS/TP), LON FT (free topology)
  • Technologia radiowa LoRaWAN® (868 MHz)