Astra Automatyka > Produkty > Czujnik różnicy ciśnienia QBM69 SIEMENS
Czujnik różnicy ciśnienia QBM69 SIEMENS

Czujnik różnicy ciśnienia QMB69 dokonuje pomiaru nad- i podciśnienia różnicowego powietrza i nieagresywnych gazów.

Czujniki są na ogół używane do:

 • Pomiaru różnicy ciśnienia w kanałach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Monitorowania przepływu powietrza
 • Monitorowania filtrów i sterowania wentylatorami

 

Tabela doboru produktu
Model Zakres pomiarowy Sygnał wyjściowy
QBM69.1212 2 x 0…1250 Pa Modbus RTU
QBM69.2512 1 x 0…2500 Pa +
1 x 0…1250 Pa
QBM69.2525 2 x 0…2500 Pa

Za życzenie klienta jest możliwość zamówienia zestawu podłączeniowego AQB68.01: przewód silikonowy (2 m) i 2 króćce.

Szczegóły produktu

Właściwości:

 • Liniowa charakterystyka ciśnienia z nastawianym zakresem pomiarowym
 • Napięcie zasilające 24 V AC/DC
 • Sygnał wyjściowy przez Modbus RTU:
  • Analogowe czujniki temperatury (2x) (wyposażenie dodatkowe) LG-Ni1000, N1000, PT1000 lub NTC10k
 • Urządzenie bezobsługowe
 • Sygnał pomiarowy skalibrowany oraz kompensowany temperaturowo

Czujnik różnicy ciśnienia składa się z:

 • Obudowy czujnika
 • Doprowadzenia kablowego z dławikiem kablowym
 • Układu pomiarowego ciśnienia MEMS (MEMS = Micro Mechanical System)
 • Obwodu drukowanego z zaciskami podłączeniowymi, przełącznikiem DIP do przełączania zakresu pomiarowego
 • Przycisku korekcji punktu zerowego

Czujnik różnicy ciśnienia serii QMB69 marki Siemens współpracuje z każdym systemem lub urządzeniem obsługującym komunikację z czujnikiem przez Modbus RTU.

Czujnik dokonuje pomiaru różnicy ciśnienia za pomocą układu pomiarowego MEMS. Układ generuje sygnał wyjściowy o charakterystyce liniowej i kompensowany tempera-turowo. Różnica ciśnienia może być odczytywana poprzez Modbus. Średnia z 500, 1000, 4000 i 16000 ms różnicy ciśnienia obliczana jest w sposób ciągły i dostępna pod oddzielnymi adresami rejestru Modbus.

Pliki do pobrania

 
Zapytaj o produkt